Na Univerzite J. Selyeho v Komárne požehnali novú kaplnku

KOMÁRNO 2. októbra 2021 - V stredu 29. septembra z poverenia trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v rámci slávnostnej svätej omše požehnal generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, kanonik Mons. Róbert Kiss novú kaplnku Katolíckeho univerzitného strediska (KUS) bl. Sáry Salkaházi pri Univerzite Jána Selyeho v Komárne. Na slávnosti sa zúčastnili rektor Univerzity J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD, riaditeľ študentského domova Čajka Mgr. Attila Duba, vdp. Dávid Mészároš, administrátor farnosti Svätý Peter a vdp. Joseph Parackal John, kaplán z Číčova.

KUS bl. Sáry Salkaházi vzniklo na Univerzite J. Selyeho v Komárne v roku 2010 na základe rozhodnutia diecézneho biskupa Trnavskej arcidiecézy. Štatút bol schválený dňa 25. októbra 2011. Vtedy bola v budove internátu univerzity Danubius zriadená kaplnka, ktorá slúžila pre pastoračné účely do roku 2020. Keďže v dôsledku reorganizácie ubytovania študentov už neboli podmienky pre kaplnku vyhovujúce, v októbri 2020 so súhlasom trnavského arcibiskupa Jána Oroscha bola kaplnka prenesená do budovy internátu univerzity Sirály (Čajka). Vedenie univerzity a študentského domova bolo pri sťahovaní do nových vhodných priestorov pre pastoračnú a liturgickú činnosť nápomocné.
 
Na začiatku svätej omše rektor univerzity György Juhász v prednesenom pozdrave zdôraznil, že pri zachovaní pamiatky vdp. Jánosa Karaffu je naším cieľom, aby sa v tejto kaplnke spoločne modlilo čo najviac komárňanských univerzitných študentov. Týmito modlitbami nech sa kresťanské hodnoty tu študujúcich maďarských intelektuálov ďalej posilňujú.
 
Mons. Róbert Kiss vo svojej kázni hovoril o blahoslavenej sestre Sáre Salkaházi, ktorá v rokoch 1932-1934 žila a pôsobila v Komárne. Bl. Sára bola zanietenou ženou svojej doby, bojovala dobrý boj, aby bola schopná dať svoj život úplne Bohu a pre ľudí. Bola si vedomá svojich vlastných slabostí a obmedzeností, ale v úprimnom úsilí ich vo vnútornom boji prekonávala. Boha milovala nadovšetko, chcela žiť každú minútu v láske. Pre svoj zasvätený život si zvolila motto: Alleluia! Ecce ego, mitte me! - Tu som, pošli mňa! Od svojich predstavených dostala súhlas k sebaobetovaniu a Pán Boh prijal obetu jej života. Stala sa mučenicou, pretože prijala a objala smrť pre iných a s inými vedome a z lásky. Dňa 27. decembra 1944 neskorý večer ju spolu s ďalšími osobami vyzliekli a odstrelili do ľadového Dunaja pri moste Slobody v Budapešti.
 
Prvým univerzitným duchovným správcom v Komárne sa stal vdp. Peter Nagy a neskôr ho nahradil vdp. Karol Balogh. Vdp. János Karaffa bol menovaný do tejto služby v roku 2013. Pôsobil tu až do svojej predčasnej smrti v júni 2021.
 
Hlavnými cieľmi KUS sú vnášanie duchovnej kultúry do života akademickej obce na základe ohlasovania Božieho slova a formovanie živého spoločenstva veriacich zo študentov a ostatných pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Študenti sem prichádzajú nielen na bohoslužby, ale aj na duchovnú formáciu a rozličné spoločenské aktivity. Podujatia organizované strediskom sa uskutočňujú každú stredu.
 
TO ABU informoval Róbert Kiss
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na Univerzite J. Selyeho v Komárne požehnali novú kaplnku

V stredu 29. septembra 2021 požehnal generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, kanonik Mons. Róbert Kiss novú kaplnku Katolíckeho univerzitného strediska (KUS) bl. Sáry Salkaházi pri Univerzite Jána Selyeho v Komárne. Na snímke spolu s hosťami slávnosti. (Foto: Stefánia Csölle)

SPRÁVY

 

NOVINKY