Na Trnavskej novéne sa už môže zúčastniť 285 veriacich a 38 kňazov

TRNAVA 16. novembra 2020 - Od dnešného dňa, teda od pondelka 16. novembra, je opäť povolené verejné slávenie bohoslužieb, avšak pri zachovávaní prísnych pravidiel vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Je to radostná správa aj pre mnohých ctiteľov Trnavskej Bohorodičky, ktorí sa tak v počte 285 osôb spolu s kňazmi v počte 38 osôb môžu zúčastniť na tohtoročnej Trnavskej novéne v Bazilike sv. Mikuláša.

 
Podľa nových pravidiel, platných od pondelka 16. novembra, je kapacita trnavskej Baziliky sv. Mikuláša 285 miest na sedenie pre veriacich a pre celebrujúcich kňazov a asistenciu ide o 38 miest. Pútnici musia počítať s tým, že v laviciach sa dodržuje šachovnicové sedenie na označených miestach; na lavičkách môžu sedieť maximálne dve osoby.
 
V čase od 16:00 h do 16:45 h bude bazilika uzatvorená pre verejnosť vzhľadom na skutočnosť, že musí prebehnúť dezinfekcia celého priestoru chrámu.
 
Farnosť sv. Mikuláša v Trnave upozorňuje, že treba dodržiavať doteraz platné hygienické opatrenia: rúška, odstup, dezinfekcia rúk, respiračná etiketa, počas choroby zostávať doma, treba pamätať na to, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania sa.
 
V nasledujúcom týždni počas Trnavskej novény budú vo farnosti, ktorá stráži vzácny poklad milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie, bohoslužby v bazilike o 6:30 h, 10:00 h a o 18:00 h (slávnostná). Z uvedenej informácie vyplýva, že bola pridaná svätá omša o 6:30 h ráno.
 
Otec arcibiskup Mons. Ján Orosch pozýva tých kňazov a ostatných veriacich, ktorí sa po naplnení baziliky nedostanú na svätú omšu o 18:00 h, aby prišli do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde sa v rovnakom čase o 18:00 h bude sláviť ďalšia svätá omša v rámci Trnavskej novény.
 
Na súkromné modlitby veriacich bude bazilika otvorená od 11:00 h do 16:00 h. V čase od 11:00 h do 12:00 h a od 15:00 h do 16:00 h bude možnosť zapisovať úmysly svätých omší v Kaplnke Božského Srdca. Počas svätých omší a po nich bude možné pristúpiť k sviatosti pokánia. Od 17:00 h do 17:40 h sa pútnici modlia modlitbu posvätného ruženca. Vo štvrtok 19. novembra, na slávnosť posviacky baziliky sa koná zbierka na opravu tohto vzácneho chrámu najstaršieho slobodného kráľovského mesta na území dnešného Slovenska. Pán Boh nech každému dobrodincovi odmení jeho štedrosť. V sobotu 21. novembra sa ukončí Trnavská novéna slávnostnou svätou omšou o 18:00 h.
 
 
TO ABU informovala Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava-mesto-sv. Mikuláša
 
Na Trnavskej novéne sa už môže zúčastniť 285 veriacich a 38 kňazov

Na ilustračnej snímke je zachytená hlavná úvodná svätá omša, ktorou otvorili 74. ročník Trnavskej novény v roku 2018. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY