Na tohtoročnú Trnavskú novénu zavítal apoštolský nuncius

TRNAVA - V nedeľu 17. novembra dopoludnia slávili v rámci Trnavskej novény v Bazilike sv. Mikuláša slávnostnú svätú omšu, po ktorej sa konala procesia s milostivým obrazom Panny Márie ulicami Trnavy. Hlavným celebrantom svätej omše a kazateľom bol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na slávnosti bol prítomný aj zástupca Svätého Otca - apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Svätú omšu koncelebrovali emeritný bratislavsko-trnavský pomocný biskup Mons. Dominik Tóth a emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol spolu s viacerými kňazmi zo Slovenska.

Po úvodnom pozdrave svätej omše privítal trnavský dekan Stanislav Vojtko v mene všetkých veriacich vzácneho hosťa ako reprezentanta Svätého Otca na tejto veľmi významnej slávnosti pre mesto Trnava, tiež hlavného celebranta a koncelebrantov. Nezabudol pozdraviť ani divákov Televízie Lux, RTVS a poslucháčov Rádia Lumen. Po oboznámení prítomných s témou, ktorá pripadla na tento deň - "Cirkev, matka našej viery", svätá omša pokračovala Liturgiou Slova.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa prítomným veriacim veľmi srdečne prihovoril vo svojej homílii. Poukázal na fakt, že Cirkev, rovnako ako matka, musí zdolávať v živote človeka mnohé ťažké chvíle, nástrahy a keďže je našou dobrou matkou, používa rôzne formy výchovy, aby sme mohli vyrásť v dospelých kresťanov, verných Bohu. Matka pri výchove svojho dieťaťa mu nedovolí všetko, o čo požiada, napr. hračku, ktorá sa mu práve v tejto chvíli páči a za každú cenu ju chce mať. Neupustí od svojho rozhodnutia ani vtedy, keď to dieťa nechce pochopiť a hádže sa o zem... Nerobí to však preto, aby urobila svojmu dieťaťu napriek, lež pre jeho dobro. Podobne koná i Cirkev. Nie podľa našich nálad, podľa vôle záujmových skupín, ale pre dobro duše človeka. "Tak, ako nediktujeme matke, ani Cirkvi nemôžeme diktovať, ako formou nás má milovať. Len za tých okolností, keď nás vypočuje, vtedy sme schopní akceptovať a prijímať ju za svoju matku? Ona vie, ktorá je cesta spásy a ktorá zatratenia, ona pozná dobro, ktoré potrebujeme, aj keď sa nám momentálne nepáči", vysvetlil trnavský arcibiskup Orosch. Spomenul i dôležitosť služby biskupa v Cirkvi a použijúc príklad sv. Martina z Tours vysvetlil, že biskup musí byť jej služobníkom nielen vo chvíli prostrácie počas svojej vysviacky, ale aj vo chvíľach, keď sa musí pokoriť. Prítomných vyzval, aby Cirkev milovali vždy a za každých okolností a boli jej verní vo všetkých rozhodnutiach, pretože ona je našou milujúcou matkou, matkou našej viery.
 
Svätá omša pokračovala ďalej Liturgiou Eucharistie. V závere svätej omše sa všetkým prítomným v chráme, ale i pri televíznych a rozhlasových prijímačoch prihovoril aj apoštolský nuncius Mario Giordana, ktorý tiež poukázal na skutočnosť, že Cirkev je našou matkou. Kristus ju posvätil a naďalej posväcuje svojím utrpením. Kto teda poslúcha a nasleduje Cirkev, poslúcha a nasleduje samého Krista.
Po záverečnom požehnaní primátor mesta prečítal tzv. prísľubnú listinu magistrátu z čias, keď v Trnave zúril mor. Potom už vyšlo niekoľko stoviek veriacich z Baziliky sv. Mikuláša, aby prešli s milostivým obrazom ulicami mesta až na Trojičné námestie. Pred bazilikou sa s nimi spojilo i pár desiatok priaznivcov emeritného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. Po návrate do baziliky opäť vyzdvihli milostivý obraz Panny Márie nad hlavný oltár a všetci prítomní z vďaky za ochranu mesta Trnava zaspievali slávnostné "Te Deum". Spevom piesne "Matka Božia Trnavská" dopoludňajšiu slávnosť ukončili.
 
Hlavným celebrantom nedeľnej večernej svätej omše a slávnostným kazateľom bol bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup Mons. Dominik Tóth. Na začiatku svätej omše ho v bazilike, po načrtnutí témy večera, privítal trnavský dekan Stanislav Vojtko milými slovami "Otec biskup, vitajte opäť doma". Biskup Tóth sa vo svojej homílii zameral na tému "Viera a pravda".
 
V závere svätej omše opäť po roku udelil trnavský arcibiskup Ján Orosch cenu "Ruža sv. Alžbety" premiantom, ktorí dokázali vo svojom živote naplniť vieru skutkami lásky ako svätica, ktorej meno táto cena nosí. Tento rok cenu za charitatívnu činnosť, starostlivosť o trpiacich a horlivosť v službách Cirkvi získali: Marta Jalovcová za službu organistky v katedrále, ktorú vykonáva nepretržite od roku 1956; Emília Barníková za nasledovanie sv. Alžbety v sociálnej oblasti mnohoročnou starostlivosťou o chlapca na vozíčku; Antónia Hlatká za službu pre kostol v Hrádku a pomoc chorým v obci; Mária Gajdoštínová za roky práce ekonómky na Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Seredi. Cenu získal i Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave za obohacovanie bohoslužieb v Bazilike sv. Mikuláša spevom i hudbou.
Slávnosť ukončili záverečným apoštolským požehnaním biskupa Dominika Tótha všetkým prítomným a spevom mariánskej piesne.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na tohtoročnú Trnavskú novénu zavítal apoštolský nuncius

Skladanie milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie z hlavného oltára pred procesiou ulicami mesta.

NOVINKY