Na šiestu národnú púť miništrantov zavítal aj arcibiskup Orosch

ŠAŠTÍN/TRNAVA 9. mája 2018 - V sobotu 28. apríla sa v Šaštíne konala národná púť miništrantov. Zorganizovali ju miestni bratia pavlíni, bratia saleziáni (organizačný tím táboru Tymian) a seminaristi Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Púť sa začala registráciou všetkých miništrantov. V areáli kláštora sa zhromaždilo viac než 220 miništrantov a viac než 20 kňazov, ktorí sprevádzali svojich miništrantov. Salezián don Jozef Luscoň otvoril celú púť za sprievodu piesní, ktoré spievali miestni bratia pavlíni. Téma tohtoročnej miništrantskej púte bola odvaha. Mladší mali doobeda prednášku v bazilike o odvahe, ktorú si pripravil pre nich don Luscoň a starší miništranti sa mohli na workshopoch dozvedieť o odvahe, o ktorej hovorili hrdinovia súčasnosti: hasiči, záchranári, policajti, vojaci, ale i muži, ktorí pracujú s tými poslednými v spoločnosti a pomáhajú im zaradiť sa do života.

Pred svätou omšou sa mohli miništranti vyspovedať. Svätá omša za spevu bratov pavlínov začala slávnostným vstupom všetkých miništrantov a kňazov, ktorej predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Poďakoval im za ich službu a povzbudil ich k vernosti pri oltári, aby sa nikdy za to nehanbili a s radosťou svedčili o službe, ktorú konajú pre Krista aj u svojich rovesníkov. Hovoril o správnych vzoroch, ktorí sú skutočnými hrdinami v očiach Pána, aby ich nasledovali a išli tak za Kristom.

Po svätej omši nasledovala spoločná fotografia pred bazilikou a obed. Nechýbal futbalový turnaj spolu so stanovišťami, ktoré nachystali bohoslovci za pomoci miestnych animátorov. Jedno stanovište mal arcibiskup Orosch, kde mu mohli miništranti klásť otázky a byť spolu s ním. Za úspešné absolvovanie stanovíšť získali chlapci odmeny. Na záver sa všetci prišli poďakovať k nohám nebeskej Mamy a na adorácií si vyprosiť šťastný návrat domov.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
Na šiestu národnú púť miništrantov zavítal aj arcibiskup Orosch

Fototermín miništrantov zo Slovenska s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom. (Zdroj foto: bazilika.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY