Na rekonštrukciu školy v Komárne prispela maďarská vláda i Trnavská arcidiecéza

KOMÁRNO 13. apríla 2021 - Na Cirkevnej spojenej škole Marianum v Komárne sa začala rozsiahla rekonštrukcia. Na celkovú obnovu hlavnej budovy dostala škola od vlády Maďarskej republiky 2,1 milióna eur. Sumou 300.000 eur na prestavbu hlavnej budovy školy a výstavbu kaplnky prispela Trnavská arcidiecéza. O týchto skutočnostiach informovalo mesto Komárno. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do konca tohto roka.

Budova bola postavená z verejnej zbierky a v roku 1929 bola odovzdaná do užívania. Vznikla za účelom vzdelávania kňazov a fungoval tu aj katolícky internát. Spojenú cirkevnú školu Marianum s vyučovacím jazykom maďarským zriadila podľa noriem kánonického práva a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 1. septembra 2005 Trnavská arcidiecéza, zastúpená vtedajším bratislavsko-trnavským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Sokolom a generálnym vikárom Mons. Jánom Oroschom.
 
Škola vznikla spojením Cirkevnej základnej školy Marianum s vyučovacím jazykom maďarským a s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy v Komárne, Cirkevného gymnázia Marianum s vyučovacím jazykom maďarským a Cirkevnej materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským pri Cirkevnej základnej škole Marianum v Komárne.
 
Zdroj: dnes24.sk/TASR/doplnené
 
Na rekonštrukciu školy v Komárne prispela maďarská vláda i Trnavská arcidiecéza

Na Cirkevnej spojenej škole Marianum v Komárne sa začala rozsiahla rekonštrukcia, ktorá by mala byť ukončená do konca roku 2021. (Foto: Facebook/A komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont hivatalos oldala)

SPRÁVY

 

NOVINKY