Na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch požehnali termálne pramene

PIEŠŤANY 22. mája 2023 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch prijal pozvanie generálneho riaditeľa Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s. Petra Bednarčíka a spolu s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Nicolom Girasolim sa v piatok 19. mája popoludní zúčastnil na slávnostnom požehnaní termálnych prameňov na tunajšom svetoznámom kúpeľnom ostrove.

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch požehnal termálne pramene v Piešťanoch spolu s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Nicolom Girasolim, ktorý navštívil Piešťany po prvýkrát od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku. Toto požehnanie nadviazalo na dávnu tradíciu v Piešťanoch, keď najvýdatnejší termálny prameň Adam Trajan v roku 1935 požehnal pápežský legát pápeža Pia XI., parížsky arcibiskup, kardinál Jean Verdier. V ďalších rokoch pokračovali v tejto tradícií aj apoštolský administrátor Ambróz Lazík alebo pražský arcibiskup, kardinál Jozef Beran.
 
Požehnaním prameňa Adam Trajan sa otvorila nová kúpeľná sezóna, ktorá nadväzuje na citát z Matúšovho evanjelia „Surge et ambula - Vstaň a choď“. Táto slávna veta je napísaná na priečelí piešťanského Kolonádového mosta ponad rieku Váh. Apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli v príhovore vyzdvihol tento citát a pripomenul, že liečivé pramene dal Boh ľuďom, aby skrze telesné uzdravenie pamätali aj na duchovnú stránku ľudského bytia. Tiež poznamenal, že pripomínaním si historických udalostí nemáme zostať iba v minulosti, ale prostredníctvom prítomného okamihu myslieť aj na budúcnosť pacientov, návštevníkov, ale i zamestnancov kúpeľov.
"Je potešujúce, že aj v súčasnosti pokračujeme v tradícii požehnania prameňov založenej Winterovcami, rodinou, ktorá je neodmysliteľne spätá so všestranným rozvojom piešťanských kúpeľov," doplnil k tomu generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s. Peter Bednarčík.
 
Na záver sa Mons. Nicola Girasoli poďakoval generálnemu riaditeľovi a všetkým zamestnancom kúpeľov za ich neúnavnú starostlivosť o pacientov a okrem veľkého potlesku im udelil aj arcibiskupské požehnanie. Na slávnosti sa spolu s apoštolským nunciom Mons. Nicolom Girasolim a trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom zúčastnil aj biskupský vikár pre nemocničnú duchovnú službu vsdp. assessor Rudolf Kopinec, kancelár Trnavskej arcibiskupskej kúrie vsdp. kanonik Dušan Kolenčík, piešťanskí duchovní - evanjelický farár Branislav Dolinský a farár dekan vsdp. Marián Kolenčík spolu s kaplánom vdp. Jánom Fábikom.
 
Za Trnavský samosprávny kraj sa na slávnosti zúčastnil župan Jozef Viskupič a za mesto Piešťany primátor mesta Jozef Jančovič. Zastúpené bolo samozrejme hlavne vedenie Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch, ktoré túto slávnosť zorganizovalo. Na slávnosti boli prítomní i mnohí kúpeľní hostia, nechýbali ani veriaci rímskokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Slávnosti prialo po predchádzajúcich viacerých daždivých dňoch aj slnečné počasie.
 
TO ABU informoval Stanislav Žlnay
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch požehnali termálne pramene

Toto požehnanie nadviazalo na dávnu tradíciu v Piešťanoch, keď najvýdatnejší termálny prameň Adam Trajan v roku 1935 požehnal pápežský legát pápeža Pia XI., parížsky arcibiskup, kardinál Jean Verdier. (Foto: Ľuboš Bakyta)

NOVINKY