Na kňazskej rekolekcii vo Vrakúni bol aj zástupca arcibiskupa

VRAKÚŇ 7. februára 2019 - Rekolekciu kňazov dunajskostredského dekanátu v pondelok 4. februára začali slávením svätej omše vo farskom Kostole sv. Jakuba vo Vrakúni. Jej hlavným celebrantom bol biskupský vikár, kanonik Róbert Kiss.

V príhovore ku kňazom a veriacim farnosti Vrakúň im biskupský vikár Róbert Kiss nezabudol odovzdať i pozdrav od trnavského arcibiskupa Jána Oroscha. V homílii povzbudil kňazov k väčšej dôvere v Pánovo milosrdenstvo. Keďže prebieha oprava starobylého farského kostola, na konci svätej omše sa poďakoval správcovi farnosti Vrakúň Carolovi Borosovi a veriacim za pomoc, ktorú svojou aktivitou pri oprave kostola poskytujú.
 
Kňazská rekolekcia potom pokračovala úradnou časťou v pastoračnej miestnosti farského úradu. Po úvodnej modlitbe si kňazi vypočuli príhovor špirituála, farára vo Veľkom Mederi Jozefa Mahulányiho. Teologickú prednášku predniesol farský administrátor Kostolných Kračanoch Karol Balogh. Biskupský vikár Róbert Kiss s kňazmi hovoril o každodenných pastoračných výzvach a povinnostiach, predovšetkým s ohľadom na katechézu detí a mládeže pred prvým svätým prijímaním a prijatím sviatosti birmovania. Kňazi zasa informovali biskupského vikára, ako uvádzajú do praxe v dekanáte prípravu snúbencov podľa smerníc Rady KBS pre rodinu.
 
TO ABU informoval Ladislav Ján Szakál
 
Na kňazskej rekolekcii vo Vrakúni bol aj zástupca arcibiskupa

Kňazská rekolekcia kňazov dunajskostredského dekanátu pokračovala úradnou časťou v pastoračnej miestnosti farského úradu, kde si kňazi urobili aj krátky fototermín. (Zdroj foto: archív Dunajskostredského dekanského úradu)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »