Na Kalváriu v Trnave po rokoch vrátili sochy Ježiša Krista, Márie a lotrov

TRNAVA 20. decembra 2021 - Súsošie Golgoty z trnavskej Kalvárie dnes po kompletnej obnove vrátili na pôvodné miesto. Kamenné podstavce a kríže s kovovými sochami ukrižovaného Krista a lotrov Dismasa a Gesmasa, ako aj sochy Panny Márie a sv. Jána boli v rukách reštaurátorov viac ako päť rokov. Mesto Trnava zaplatilo za statické zabezpečenie základov, obnovu kamennej architektúry a reštaurovanie kovových plastík 130-tisíc eur.

Podľa reštaurátora kamennej architektúry Tomáša Kucmana hlavným dôvodom prác bola narušená statika, pre ktorú dochádzalo k nakloneniu jedného z krížov. Zhotovený bol preto kompletne nový základ, k žiadnym posunom teraz už nemôže dochádzať. V dezolátnom stave boli aj kovové plastiky. Tie boli podľa reštaurátora Stanislava Koželu zhotovené pred viac ako storočím zo zinku, čo je menej odolný materiál, ako napríklad bronz. Najväčšie poškodenie plastík však nespôsobil čas ale vandalizmus. Niektoré boli prestrelené, iné mali niektoré časti odtrhnuté. Sochám vrátil vo svojom ateliéri nielen chýbajúce prvky, ale aj pôvodný farebný výraz. Súsošie pozostáva z troch kamenných podstavcov s krížmi, na ktorých sú kovové sochy ukrižovaného Krista a po stranách sochy lotrov Dismasa a Gesmasa. Medzi nimi sa nachádzajú ďalšie dva podstavce so sochami Panny Márie a sv. Jána.
 
Kalvária v tejto časti mesta, pri vtedajšom lazarete, bola vybudovaná už v 18. storočí, v priebehu 19. storočia však zanikla. Krížovú cestu s Golgotou dal opäť v rokoch 1900 – 1901 vybudovať trnavský mešťan Jozef Müller. Z reštaurátorského výskumu vyplynulo, že sochy, vytvorené ako kovové odliatky, mohli byť dielom známej trnavskej zvonolejárskej firmy bratov Fischerovcov. Podľa dokumentu Krajského pamiatkového úradu v Trnave ide o sochársky kvalitné diela s výraznou modeláciou a prirodzeným živým výrazom figúr, ktorá je v prípade lotrov obohatená o väčšiu expresivitu. Mesto Trnava podľa primátora Petra Bročku v súčasnosti pripravuje kompletnú rekonštrukciu parku Kalvárie. Jej súčasťou bude aj čiastočná náznaková rekonštrukcia zaniknutého objektu bývalého lazaretu.
 
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na Kalváriu v Trnave po rokoch vrátili sochy Ježiša Krista, Márie a lotrov

Súsošie Golgoty z trnavskej Kalvárie dnes po kompletnej obnove vrátili na pôvodné miesto. (Foto: Pavol Machovič/trnavskyhlas.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY