Na juhu arcidiecézy zriadili novú farnosť Selice

SELICE 1. decembra 2014 - Na 1. adventnú nedeľu, ktorú tento rok slávi Katolícka cirkev 30. novembra, prežívali veriaci v Seliciach veľkú radosť, pretože trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch zriadil u nich novú rímskokatolícku farnosť.

Erigovanie farnosti Selice bolo prítomným veriacim oznámené prečítaním dekrétu o zriadení farnosti v rámci svätej omše, ktorú spolu s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom slávil žilinský sídelný biskup Tomáš Galis. Biskup zo Žiliny je rodákom z tejto obce. Svätú omšu spolu s nimi koncelebrovali šaliansky dekan Ladislav Šálka, administrátor novej farnosti Karol Mede a sekretári oboch biskupov. Svätú omšu slávili v slovenskom i maďarskom jazyku. Obohacovali ju aj vstupy miestnych spevákov a mladých hudobníkov.
 
Biskupský vikár, kanonik Róbert Kiss, ktorý bol tiež prítomný na svätej omši, prečítal životopisné údaje žilinského sídelného biskupa Galisa v obidvoch rečiach. Biskup Tomáš Galis sa vo svojej homílii zameral na objasnenie viacnásobnej evanjeliovej výzvy dnešnej nedele: "Bedlite!" Pripomenul, že človek, ktorý čaká niekoho blízkeho, sa teší na toto stretnutie. Aj my by sme mali byť poznačení radosťou z toho, že očakávame stretnutie s Pánom. Trnavský arcibiskup Ján Orosch spomenul momenty zo života žilinského biskupa Galisa tiež v maďarskom jazyku: "Pán Boh si aj z chudobných rodín, akou bola aj tá jeho (pozn. rodina biskupa Galisa), povoláva svojich služobníkov." Následne povzbudil veriacich k prežívaniu začínajúceho sa adventného obdobia: "Tak, ako sa splnila nádej veriacich na vlastnú farnosť, máme žiť v nádeji na splnenie očakávaného stretnutia s Pánom." Po svätej omši sa všetci hostia a pozvaní zúčastnili na slávnostnom obede, ktorý z vďačnosti pripravili veriaci zo Selíc. Slávnosť zakončili biskupským požehnaním a dôstojnou osobnou rozlúčkou s každým jedným prítomným hosťom.
 
informovala Emília Dlhá
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na juhu arcidiecézy zriadili novú farnosť Selice

Pri svätej omši na 1. adventnú nedeľu bola prečítaná Zriaďovacia listina farnosti Selice. (foto: Ľudovít Baranovič)

NOVINKY