Na hlohoveckom cintoríne spomínali na všetkých zosnulých veriacich

HLOHOVEC 3. novembra 2022 - V deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich sa popoludní na miestnom cintoríne v Hlohovci pri centrálnom kríži konala dušičková pobožnosť, ktorú viedol vsdp. farár dekan Jozef Schwarz.

Na úvod sa prítomní pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej nasledovala samotná pobožnosť. Miestny dekan Schwarz vo svojom príhovore spomenul, že na sviatok Všetkých svätých si pripomíname Cirkev oslávenú a na dušičky Cirkev trpiacu, ktorá je v očistci. A my, Cirkev putujúca tu na zemi, im počas ôsmich dní môžeme pomôcť a pre tieto duše môžeme získať úplné odpustky. Keď my im takto pomáhame, aj ony neskôr sa prihovoria v nebi za nás, aby sme sa raz všetci stretli v nebeskom kráľovstve, čo je náš spoločný cieľ. Zazneli aj litánie ku všetkým svätým a predpísané modlitby k získaniu úplných odpustkov. Na záver, po požehnaní sa veriaci mohli započúvať do piesní v podaní farského spevokolu.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na hlohoveckom cintoríne spomínali na všetkých zosnulých veriacich

V deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich sa popoludní na miestnom cintoríne v Hlohovci pri centrálnom kríži konala dušičková pobožnosť. (Foto: Lucia Froncová)

NOVINKY