Na cirkevnej škole v Dunajskej Strede požehnali adventné vence

DUNAJSKÁ STREDA 30. novembra 2022 - V pondelok 28. novembra - pri príležitosti začiatku adventného obdobia - navštívil trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch Cirkevnú základnú školu s materskou školou sv. Jána apoštola v Dunajskej Strede.

Spoločné stretnutie so školou, žiakmi a zamestnancami školy sa začalo slávnostnou svätou omšou vo farskom Kostole sv. Juraja, pri ktorej trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnal adventné vence. Hlavu Trnavskej arcidiecézy pri tejto príležitosti sprevádzali riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu vsdp. Ján Polák a sekretár arcibiskupa vsdp. assessor Lukáš Blažo.
 
Na svätej omši boli prítomní i dunajskostredský farár dekan Kristián Bozay, farár farnosti Vrakúň vdp. Ján Zsidó, školský duchovný na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Jána apoštola vdp. László Parák či jej riaditeľka Ildikó Nagy Szilas alebo jej predchodkyňa v úrade Agnes Paráková.
 
Po skončení svätej omše sa trnavský arcibiskup Ján Orosch osobitne stretol s vedením školy a pedagogickými zamestnancami, ktorým sa prihovoril. Napokon sa stretol i so samotnými žiakmi, ktorí pripravili adventnú akadémiu pozostávajúcu zo spevu a recitácie adventných kolied, básní a príbehov.
 
TO ABU informoval Ján Polák
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na cirkevnej škole v Dunajskej Strede požehnali adventné vence

Spoločné stretnutie so školou, žiakmi a zamestnancami školy sa začalo slávnostnou svätou omšou vo farskom Kostole sv. Juraja, pri ktorej trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnal adventné vence. (Foto: dunaszerdahelyi.sk)

NOVINKY