V Trstíne si pripomenuli polstoročie od úmrtia biskupa Lazíka

TRSTÍN 20. apríla 2019 - Za doprovodu členov arcibiskupskej kúrie dnes zavítal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu s emeritným trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom do farnosti Trstín, ktorá je rodiskom a zároveň miestom spočinutia telesných pozostatkov trnavského apoštolského administrátora, biskupa Mons. Ambróza Lazíka.

Emeritný arcibiskup Ján Sokol spomenul v krátkej homílii utrpenie biskupa Lazíka, ktorý bol v čase tvrdého totalitného komunistického režimu na svojom vlastnom Biskupskom úrade väzňom, pretože skoro ani jeden jeho krok nezostal bez povšimnutia cirkevného zmocnenca, ktorý bol do budovy nasadený. Napriek tomu, že „mal svoju službu, v ktorej pôsobil ako administrátor a biskup veľmi ťažkú, nestrácal vernosť, čo je veľmi dôležité, nestrácal horlivosť, zodpovednosť, nestrácal lásku k Bohu, Cirkvi a národu,“ povedal arcibiskup Sokol.
 
Arcibiskupi s doprovodom prišli k hrobu biskupa Ambróza Lazíka na miestnom cintoríne, aby si spoločne s trstínskym farárom Petrom Sabolom a niekoľkými veriacimi vykonali krátku pobožnosť pri príležitosti práve dnes uplynutých 50 rokov od úmrtia tohto významného slovenského biskupa. V úvode pobožnosti položili na jeho hrob v mene veriacich Trnavskej arcidiecézy veniec na znak úcty a vďaky za jeho pastiersku službu vtedajšej Trnavskej apoštolskej administratúre, na čele ktorej stál v rokoch 1947-1949 ako diecézny administrátor a v rokoch 1949-1969 ako biskup - apoštolský administrátor.
 
„Dnes, keď prežívame Bielu sobotu, pristupujeme k Božiemu hrobu a hľadíme na Kristov kríž. Otec biskup si vybral za svoje biskupské heslo «Ave Crux - Buď pozdravený kríž». Viete dobre, že na Arcibiskupskom úrade sa nachádzajú prstene tých biskupov, ktorí účinkovali v Trnavskej apoštolskej administratúre, neskôr arcidiecéze. Ja som si dnes dovolil zobrať na túto slávnosť jeho osobný biskupský prsteň, na ktorom je kríž a okolo kríža je napísané «Ave Crux». Keď vám udelím moje arcipastierske požehnanie, prežívajme pritom jeho prítomnosť, akoby nás aj on žehnal,“ povedal v krátkom záverečnom príhovore trnavský arcibiskup Ján Orosch. Prítomným potom udelil apoštolské požehnanie. Pobožnosť ukončili spevom piesne «Mária, ochrana».
 
V Trstíne si pripomenuli polstoročie od úmrtia biskupa Lazíka

Pri príležitosti dnes (20. apríla 2019) uplynutých 50 rokov od úmrtia trnavského apoštolského administrátora, biskupa Mons. Ambróza Lazíka sa na cintoríne v Trstíne konala krátka pobožnosť, pri ktorej trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch so sprievodom položil na hrob svojho predchodcu veniec. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »