Na arcibiskupskom úrade sa opäť rozhorelo Betlehemské svetlo

TRNAVA 21. decembra 2021 - Opäť po roku sa dnes rozhorelo Betlehemské svetlo aj na Arcibiskupskom úrade v Trnave. V arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža ho z rúk skautov, z poverenia trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, prevzali generálni vikári Trnavskej arcidiecézy.

Svetlo do priestorov Arcibiskupského úradu v Trnave doputovalo v rukách početnej skupiny skautov. Tá pozostávala z členov Slovenského skautingu, Federácie skautov Európy a jedna skautka reprezentovala tiež Združenie skautov maďarskej národnosti. V úvode krátkej pobožnosti pred oltárom arcibiskupskej Kaplnky povýšenia Svätého kríža oslovil generálnych vikárov P. Pavol Trgo SJ, ktorý patrí k skautom. „Prinášame Vám svetlo z Betlehema, zapálené v Bazilike narodenia Pána, ako symbol pravého Svetla, Ježiša Krista, ktoré v týchto dňoch zostupuje na zem, aby zahnalo temnoty zla, utrpenia a hriechu a prinieslo všetkým, ktorí Ho milujú, svetlo nového života. Prijmite ho, prosím, ako znak viery a radosti,“ povedal páter Pavol.
 
Po odznení úvodných slov prečítal generálny vikár Mons. Peter Šimko úryvok z evanjelia, po ktorom sa prítomným skautom prihovoril krátkou katechézou o zmysle svetla. "Požehnaj, Trojjediný Bože, toto svetlo, ktoré ožiari náš chrám i naše domovy. Daj, nech sa pre nás stane znamením pravého Svetla Ježiša Krista a pomáhaj nám samým žiariť pred tvárou celého sveta, aby tak všetci ľudia oslavovali Teba, jediného a pravého Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého. Ty vládneš nad všetkým na veky vekov." Týmito slovami požehnal predsedajúci pobožnosti svetlo z Betlehema, ktoré mali skauti pripravené v lampášoch. Vtedy sa už jeden z nich priblížil k pripravenej svieci pred oltárom, aby ju zapálil a tak Betlehemské svetlo odovzdal generálnym vikárom, Mons. Petrovi Šimkovi a Mons. Róbertovi Kissovi. Po jeho odovzdaní a krátkom fototermíne prijali skauti pozvanie generálnych vikárov i na priateľské posedenie v priestoroch veľkej jedálne arcibiskupského úradu.
 
Po prvý raz prevzali slovenskí skauti Betlehemské svetlo od rakúskych v roku 1990 a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Svetlo tradične odpaľujú na ekumenickej slávnosti vo Viedni, kam ho z Baziliky narodenia Pána v Betleheme prinesie Dieťa svetla - rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým. Táto predvianočná tradícia nosenia Betlehemského svetla - symbol šírenia ľudskej lásky, porozumenia a nádeje - má teda na Slovensku už tridsaťjedenročnú tradíciu.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na arcibiskupskom úrade sa opäť rozhorelo Betlehemské svetlo

Po odovzdaní Betlehemského svetla a krátkom fototermíne prijali skauti pozvanie generálnych vikárov i na priateľské posedenie v priestoroch veľkej jedálne arcibiskupského úradu. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY