Na Arcibiskupskom úrade sa konal Teologický deň kňazov arcidiecézy

TRNAVA 8. decembra 2022 - V priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave sa v stredu 7. decembra konal Teologický deň kňazov Trnavskej arcidiecézy na tému „Ochrana maloletých v Cirkvi“. Pod vedením trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha sa programu zúčastnili takmer všetci diecézni kňazi, ktorí sú aktívni v pastorácii.

Program teologického dňa otvoril trnavský arcibiskup Ján Orosch modlitbou, po ktorej sa prítomným prihovoril v krátkom úvodnom príhovore. Spomenul v ňom dve významné udalosti zo života Trnavskej partikulárnej cirkvi, ktoré si v týchto dňoch jej veriaci spolu so svojimi kňazmi pripomínajú. Prvou je 125. výročie narodenia trnavského apoštolského administrátora - biskupa Ambróza Lazíka. Narodil sa práve 7. decembra 1897 v Trstíne. Druhou, nie menej významnou, je 61. výročie smrti biskupa Michala Buzalku, ktorý bol pomocným biskupom Trnavskej apoštolskej administratúry. Zomrel práve v tento deň, 7. decembra 1961 v českom Tábore.
 
Potom už trnavský arcibiskup Ján Orosch privítal v mene všetkých prítomných kňazov prednášajúcich, ktorí boli pozvaní na tento teologický deň. V rámci prednáškového bloku na tému „Ochrana maloletých v Cirkvi“ si kňazi mohli vypočuť prednášky košického pomocného biskupa Mareka Forgáča, psychologičky Jany Vindišovej a sestry Marty Andraščíkovej z rehoľnej Spoločnosti sociálnych sestier.
 
Košický pomocný biskup a predseda Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi Marek Forgáč vo svojej prednáške ozrejmil prežívanie telesnosti v živote kňaza, pričom upozornil na skutočnosť, aké je dôležité, aby „zdraví ľudia žili v zdravých vzťahoch so zdravým Bohom“. Hosť z Košíc vysvetlil i dôvod tohto formačného dňa v Trnave. „Je dôležité, aby sa všetkým kňazom dostali informácie o tejto problematike, aby sme predchádzali prípadným kauzám, ktoré ubližujú ľuďom, ubližujú aj Cirkvi a preto považujem za veľmi dôležité, aby sa o týchto veciach otvorene rozprávalo,“ povedal pre Rádio Lumen pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč.
 
Ďalším prednášajúcim bola psychologička Jana Vindišová, ktorá sa vo svojej prednáške venovala téme „Sexuálne zneužívanie v psychologickej perspektíve“. Po nej nasledovala prednáška sestry Marty Andraščíkovej z rehoľnej Spoločnosti sociálnych sestier, ktorá sa venuje terapeutickému sprevádzaniu obetí. Na základe osobných skúseností priblížila prítomným poslucháčom prežívanie obetí sexuálneho zneužívania v rôznych oblastiach ich života. V závere jej prednášky povedala svoje svedectvo jedna z obetí.
 
Mnohí kňazi hodnotili veľmi pozitívne tento formačný deň kňazov, ktorý sa 7. decembra uskutočnil na Arcibiskupskom úrade v Trnave. Na otázku, prečo výber tejto témy, odpovedal hovorca Trnavskej arcidiecézy: „To vyšlo z podnetu Konferencie biskupov Slovenska. Keďže ide o celospoločenskú tému v súčasnosti, bola táto možnosť ponúknutá otcom biskupom,“ odpovedal pre Rádio Lumen.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na Arcibiskupskom úrade sa konal Teologický deň kňazov arcidiecézy

V rámci prednáškového bloku na tému „Ochrana maloletých v Cirkvi“ si kňazi mohli vypočuť prednášky košického pomocného biskupa Mareka Forgáča, psychologičky Jany Vindišovej a sestry Marty Andraščíkovej z rehoľnej Spoločnosti sociálnych sestier. (Foto: Lukáš Blažo)

SPRÁVY

 

NOVINKY