Na Arcibiskupskom úrade prebieha evanjelizačný kurz Alfa

2. mája popoludní prišli mladí na Arcibiskupský úrad, aby zdieľali kresťanské spoločenstvo na 4. stretnutí evanjelizačného kurzu Alfa.

Od 11. apríla, v práve prežívanom Roku viery, prebieha v priestoroch Arcibiskupského úradu evanjelizačný kurz Alfa. Alfa kurz je praktický úvod do kresťanskej viery a slúži na prehĺbenie osobného vzťahu s Bohom. Mladí, ktorí ho už v minulosti absolvovali, pripravili kurz pre svojich rovesníkov. Tým uskutočňujú zásadu, že najlepšími apoštolmi medzi mladými je samotná mládež. Službu duchovného doprevádzania počas kurzu robia dvaja kňazi.
 
Kurz je rozložený do desiatich týždňov, počas ktorých prednášajúci odovzdávajú katechézy na témy: Kto je Ježiš? Prečo Ježiš zomrel? Ako môžem veriť? Prečo a ako sa mám modliť? Prečo a ako mám čítať Bibliu? Ako nás Boh vedie? Ako odolať Zlému? Prečo a ako by som to mal povedať iným? Uzdravuje Boh dnes? A čo Cirkev?
Každé stretnutie začína aktivitou na zoznámenie, po nej nasleduje spoločná modlitba chvál a svedectiev. Po samotnej katechéze pokračujú mladí zdieľaním sa v malých  skupinách.
 
Konečným cieľom kurzu má byť osobnejšie spoznanie Ježiša Krista, prežívanie spoločenstva Cirkvi a aktívnejšie zapojenie sa do života svojich farností.
 
Spoločenstvo Katedrálníci
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na Arcibiskupskom úrade prebieha evanjelizačný kurz Alfa

Tri skupiny mladých počas 4. stretnutia evanjelizačného kurzu Alfa.

NOVINKY