Múzeum v Trnave predstaví neznámu omšu Mikuláša S. Trnavského

TRNAVA 3. decembra 2021 - S doteraz neznámou omšou hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského Missasolemnis (Tirnaviensis) in C sa bude môcť čoskoro zoznámiť široká verejnosť. Západoslovenské múzeum v Trnave (ZsM) ako správca pozostalosti vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia umožnilo skladateľke Oľge Kroupovej dopracovanie inštrumentácie. Informovala o tom Lucia Duchoňová zo ZsM. Projekt je venovaný 140. výročiu narodenia skladateľa.

„V budúcom roku je v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom plánovaná realizácia koncertu, ambíciou je sprostredkovať umelecký zážitok širokému  spektru poslucháčov,“ uviedla Duchoňová.
 
Schneider Trnavský začal s komponovaním diela ešte v roku 1899, priebežne sa k nemu vracal až do roku 1930 a neskôr mu priradil opusové č. 1. „Inštrumentácia je však vyhotovená iba v časti Kyrie a začiatku Gloria. Z toho dôvodu odporúčala muzikologička a znalkyňa Schneiderovho diela Edita Bugalová, ktorá je zároveň odbornou garantkou projektu s názvom Neznáma omša M. Schneidera Trnavského, siahnuť po tomto diele s cieľom perspektívne ho naštudovať a uviesť. V pozostalosti sa nachádza viacero záznamov v rôznych signatúrach, čo vyžadovalo absolvovať výskumnú etapu,“ uviedla Duchoňová.
 
Projekt ZsM má podľa jej vyjadrenia nesporný prínos vo vedecko-výskumnej i v umeleckej oblasti. „Posunie úroveň poznania kompozičnej práce skladateľa, vývoj jeho myslenia v priebehu troch desaťročí a zároveň obohatí portfólio poznania hudobnej tvorby slovenských skladateľov prvej polovice 20. storočia,“ upozornila. Upravený náhľad časti partitúry omše bude sprístupnený v notografickom prepise vo formáte PDF na webovej stránke múzea. Súčasťou prezentácie budú aj informácie o autorovi a skúmanom pramennom materiáli, procese jeho kompletizácie aj priebehu spracovania inštrumentácie (Zdroj: TASR).
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Múzeum v Trnave predstaví neznámu omšu Mikuláša S. Trnavského

Ilustračná snímka. (Foto: wikipedia.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY