Moravský metropolita slávil svätú omšu na Trnavskej novéne

TRNAVA 18. novembra - Dnes prišiel do Trnavy pozdraviť patrónku tohto mesta na západnom Slovensku - Trnavskú Pannu Máriu - aj hosť zo zahraničia. Bol ním olomoucký arcibiskup a metropolita Moravy Mons. Jan Graubner. Svätú omšu spolu s ním koncelebrovali súčasný trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol a veľa kňazov z viacerých slovenských diecéz a Čiech.

Po úvodnom pozdrave a privítaní trnavským dekanom Stanislavom Vojtkom i trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom priviedol olomoucký arcibiskup Jan Graubner veriacich v preplnenej Bazilike sv. Mikuláša hneď v úvode k úsmevu svojim povzbudením, aby mu odpustili, ak bude hovoriť po slovensky s chybami.
 
Homíliu však predniesol vo svojom rodnom jazyku. Situácia zo začiatku svätej omše sa opakovala viackrát počas celej homílie moravského metropolitu. Zamýšľal sa v nej nad témou "Viera a rodina". Viera, aby bola živá, musí byť o vzťahu k Bohu. Ak by človek bral vieru iba ako sériu toho, čo musím, čo môžem a nemôžem, oslabla by a mohla by sa stratiť. Ak je to však rozvíjajúci sa vzťah, viera zostane živá a dokážeme v nej rásť a skutkami ju uvádzať do praxe šírením lásky. Arcibiskup Graubner homíliu vhodne pretkal viacerými príbehmi a zážitkami s rodinami, ktoré mal počas jeho pastoračnej praxe ešte ako správca farnosti.
 
V závere homílie sa všetkým pútnikom v bazilike prekvapujúco priznal, že s Trnavou je spojený začiatok jeho biskupskej služby. Po prvý raz prišiel do Trnavy ako menovaný, ale ešte nevysvätený biskup na biskupskú vysviacku bratislavsko-trnavských pomocných biskupov Vladimíra Fila a Dominika Tótha (pozn. redaktora: tým dňom bol 16. apríl 1990). Keďže vtedy pricestoval veľmi skoro pred začiatkom samotnej vysviacky, čas využil na to, aby si pozrel Trnavu s jej kostolmi a zároveň popremýšľal nad svojím biskupským heslom, ktoré ešte nemal vybraté. Vošiel do jedného z kostolov, kde ho pri obraze Panny Márie osvietil Duch Svätý a vybral si heslo podľa vety, ktorú povedala Panna Mária obsluhujúcim na svadbe v Káne a sú to jej posledné slová v evanjeliách: "Urobte všetko, čo vám povie" (Jn 2,5).
Slovami "Žehnám mestu Trnava, lebo tu som si vybral moje biskupské heslo a žehnám vám, aby vás Mária vo viere viedla k poslušnosti voči Kristovi", zakončil olomoucký arcibiskup Graubner svoju homíliu.
 
Svätá omša pokračovala v posvätnej atmosfére Liturgiou Eucharistie. Počas svätého prijímania sa arcibiskup Graubner odobral rozdávať Eucharistiu ďaleko medzi ľudí až do stredu baziliky. Po ďakovnom príhovore trnavského dekana Stanislava Vojtka udelil hosť a pútnik - arcibiskup Jan Graubner záverečné apoštolské požehnanie všetkým prítomným a spoločne s veriacimi ukončil šiesty deň tohtoročnej Trnavskej novény spevom mariánskej piesne "Matka Božia Trnavská".
 
facebook sharing button Zdieľaj
Moravský metropolita slávil svätú omšu na Trnavskej novéne

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner počas ďakovného príhovoru trnavského dekana Stanislava Vojtka v závere svätej omše.

NOVINKY