Mons. Ladislav Šálka je honorárnym kanonikom Trnavskej kapituly

TRNAVA 23. novembra 2020 - Farár dekan v Šali, Mons. Ladislav Šálka, sa v uplynulých dňoch dožil významného životného jubilea - 70 rokov života. Pri tejto príležitosti bol 21. novembra 2020 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom vymenovaný za honorárneho kanonika Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave.

Jeho menovaniu predchádzal návrh a jednohlasne vyjadrený súhlas zo strany kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave. Kanonické insígnie Mons. Ladislavovi Šálkovi osobne odovzdal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v nedeľu 22. novembra, počas návštevy vo farnosti Šaľa.
 
Mons. Ladislav Šálka sa narodil v Leviciach a kňazskú vysviacku prijal v Bratislave v roku 1974. Pôsobil ako kaplán v Štúrove a potom v Komárne. Ako farský administrátor pôsobil v Hroboňove, Beši a v Podunajských Biskupiciach, kde neskôr zastával aj úrad farára. V roku 1991 sa stal cirkevným sudcom, v roku 2004 farárom v Sládkovičove a v roku 2013 farárom dekanom v Šali, kde pôsobí doposiaľ. Od roku 2013 je členom Kňazskej rady Trnavskej arcidiecézy a Zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy. Dňa 7. januára 2017 ho pápež František menoval za kaplána Jeho Svätosti.
 
Kiež Pán udelí jubilantovi a honorárnemu kanonikovi do ďalších rokov života hojnosť svojho požehnania, zdravia a duchovných síl v službe Bohu i ľuďom.
 
TO ABU informoval Lukáš Blažo
 
Mons. Ladislav Šálka je honorárnym kanonikom Trnavskej kapituly

Insígnie Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave Mons. Ladislavovi Šálkovi osobne odovzdal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v nedeľu 22. novembra 2020, počas návštevy vo farnosti Šaľa. (Foto: Lukáš Blažo)

SPRÁVY

 

NOVINKY