Mons. Ján Sokol na omši svätenia olejov: Majte otvorené oči a vnímavé srdce!

TRNAVA 15. apríla 2022 - Slávnostnú svätú omšu Štvrtku svätého týždňa, spojenú so svätením olejov, viedol včera, 14. apríla ako hlavný celebrant emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol za účasti kňazov celej arcidiecézy v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

Svätú omšu začali slávnostným liturgickým sprievodom cez katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa a nesením Evanjeliára. V liturgickom sprievode boli aj štyria diakoni - budúci novokňazi Trnavskej arcidiecézy.
 
V homílii hlavný celebrant Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup, vyzval zúčastnených mať otvorené oči a vnímavé srdce. Dôraz kládol aj na vernosť a horlivosť kňazov, ku ktorej sú povolávaní celý život, každý deň, bez ohľadu na rôzne problémy, s ktorými sa v živote môžu stretnúť. Podstatné je vytvoriť zo svojej farnosti spoločenstvo, kde sa bude udržiavať viera a blízkosť.
 
Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol apeloval aj na rodičov, aby odovzdávali svojim deťom vieru a učili ich byť vernými Bohu, Cirkvi a národu. Pripomenul, že doba je síce ťažká, ale bude ešte ťažšia, preto je veľmi potrebné mať živú vieru.
 
Bohoslužba pokračovala požehnaním oleja na pomazanie chorých a oleja katechumenov, ako aj posvätením krizmy, ktoré vykonal arcibiskup Ján Sokol spolu so spoločenstvom prítomných kňazov. Touto posvätenou krizmou sa udeľujú nezmazateľné znaky sviatostí krstu, birmovania a kňazstva.
 
Nasledovala obnova kňazských sľubov, po ktorých celebrant vyzval prítomných modliť sa za svojich kňazov. Svätú omšu ukončili povzbudením emeritného trnavského arcibiskupa Jána Sokola vytrvať, nenechať sa znechutiť a zlomiť, lebo vieme, komu sme uverili. Zároveň vysvetlil neprítomnosť trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, ktorý ho poprosil o zastúpenie na slávnostnej svätej omši svätenia olejov. Slávnostnej bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa po uplynulých dvoch rokoch pandemickej krízy zúčastnilo aj množstvo veriacich.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
Mons. Ján Sokol na omši svätenia olejov: Majte otvorené oči a vnímavé srdce!

Bohoslužba pokračovala požehnaním oleja na pomazanie chorých a oleja katechumenov, ako aj posvätením krizmy, ktoré vykonal emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol spolu so spoločenstvom prítomných kňazov. (Foto: Mária Kohutiarová)

SPRÁVY

 

NOVINKY