Mons. Ján Orosch udelili ocenenie „Ruža svätej Alžbety“ za rok 2019

V nedeľu, 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, o 18.00 hod. v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám.

Za rok 2019 boli ocenení títo veriaci:
 1. Vdp. Marián Kuffa z farnosti Žakovce, Inštitút Krista Veľkňaza
 2. Ľudovít Mitošinka (in memoriam) z farnosti Trnava – mesto sv. Mikuláša
 3. Júlia Hrušková z filiálky Dolné Voderady, farnosť Voderady
 4. Ľuboš Petušík z farnosti Dolný Lopašov
 5. Mária Moncmanová z farnosti Trnava – Modranka
 6. Jozefína Ryšková z farnosti Jaslovské Bohunice
 7. Mária Tomašovičová z filiálky Paderovce, farnosť Jaslovské Bohunice
 8. Jozefína Chalásová z farnosti Moravany nad Váhom
 9. Jozef Klement z farnosti Moravany nad Váhom
 10. Pavol Krcho z farnosti Bohdanovce nad Trnavou
 11. Hedviga a František Parákovi z farnosti Šúrovce
 12. Dychová hudba Rovina z farnosti Veľké Kostoľany
 13. Anna Vardžáková z farnosti Borovce
 14. Anna Blahovcová z farnosti Borovce
 15. Stanislava Anna Patayová z farnosti Hlohovec
 16. Eduard Vagovský z farnosti Hlohovec
 17. Jozef Franko z farnosti Voderady
 18. Helena Hužovičová z farnosti Opoj
 19. Ján Eliáš z farnosti Trnava – mesto sv. Mikuláša
 20. Pavel Kováč z farnosti Trnava – mesto sv. Mikuláša
 21. Marta Dudásová rod. Cservenková z Mostovej
 22. Margita Ábrahámová z Veľkého Medera
 23. Magda Nagyová rod. Krembergerová z Komárna
 24. Terézia Baloghová z Okoličnej na Ostrove
Mons. Ján Orosch udelili ocenenie „Ruža svätej Alžbety“ za rok 2019

SPRÁVY

 

NOVINKY