Mons. Dominik Hrušovský sa dožíva životného jubilea 90 rokov

BRATISLAVA/TRNAVA 31. mája 2016 - V týchto dňoch si pripomíname významné životné jubileum arcibiskupa Dominika Hrušovského. 1. júna oslávi 90 rokov.

Dominik Hrušovský sa narodil 1. júna 1926 vo Veľkej Mani, dnes Maňa, v okrese Nové Zámky. Po maturite v roku 1945 sa prihlásil do trnavského seminára. Najprv začal študovať na bohosloveckej fakulte v Bratislave, v roku 1946 ho ako nadaného študenta poslal biskup P. Jantausch na bohoslovecké štúdia do Ríma, kde navštevoval Lateránsku univerzitu.

Po prevzatí moci komunistami v republike sa už na Slovensko nevrátil. Kňazskú vysviacku prijal 23. decembra 1950. Pastoračnú službu vykonával v severnom Taliansku, potom pôsobil ako profesor dogmatickej teológie, v rokoch 1955-1959 prednášal filozofiu a potom dogmatiku. V rokoch 1962-1966 pôsobil ako člen slovenskej katolíckej misie v Paríži.

Od roku 1966 pôsobil v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 1. marca 1973 sa stal jeho rektorom. V tejto funkcii zostal až do 31. decembra 1992. Súčasne s vykonávaním funkcie rektora pracoval ako redaktor časopisu Slovenské hlasy z Ríma. Vzhľadom na skúsenosti so Slovákmi mimo vlasti ho Svätá stolica 17. júna 1975 menovala za vedúceho duchovnej služby pre Slovákov v zahraničí.

K jeho 50-ročnému jubileu ho pápež Pavol VI. povýšil na pápežského preláta. Dňa 18. decembra 1982 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa tubijského; biskupskú vysviacku prijal v Ríme z jeho rúk 6. januára 1983. Pád komunistického režimu v roku 1989 priniesol obrat v jeho živote.

Dňa 24. septembra 1992 ho vymenovali za pomocného biskupa Trnavskej arcidiecézy s osobitným pastoračným povolením pre hlavné mesto Slovenska - Bratislavu, následne bol 17. decembra 1992 slávnostne ustanovený za pomocného biskupa a vikára Trnavskej arcidiecézy pre Bratislavu.

Na prvom zasadaní samostatnej Konferencie biskupov Slovenska bol 4. apríla 1993 zvolený za generálneho tajomníka KBS a predsedu Komisie pre Slovákov v zahraničí. Dňa 15. apríla 1996 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za apoštolského nuncia v Bielorusku a súčasne ho povýšil na arcibiskupa. Aktuálne žije na odpočinku v Nitre.
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
Mons. Dominik Hrušovský sa dožíva životného jubilea 90 rokov

Na ilustračnom foto arcibiskup Mons. Dominik Hrušovský. (zdroj foto: www.snn.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY