Mladí sa adventnou adoráciou pripravovali na príchod Krista

TRNAVA 15. decembra - V piatok 13. decembra v podvečer sa v katedrále uskutočnila adorácia, ktorú pripravili mladí zo spoločenstva Katedrálnici. Témou adorácie bola cesta, ktorá symbolizuje našu prípravu na príchod Krista počas adventu.

Okrem piesní, ktoré spestrili chvíle ticha počas adorácie, zazneli aj mnohé myšlienky, ktoré nás môžu viac pripraviť počas adventného obdobia na príchod Krista.
 
Nech sa vám srdce nevzrušuje! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. A cestu kam idem, poznáte! (Jn 14, 1-2 a 4)
Pre život v plnosti; pre cestu, o ktorej hovorí Ježiš, je potrebné vyjsť zo samého seba v podobe modlitby a nasledovať Jeho príklad. Odpusť nám, Pane, prosíme, všetky myšlienky, slová a skutky, ktorými sme ťa zranili a obnov v nás svojho Ducha pevného (Ž 51,12). Očisť nás od chýb, ktoré si neuvedomujeme (Ž 19,13). Pozri, či nejdeme bludnou cestou a veď nás po ceste k večnosti (Ž 139,24). Počas tohto adventného obdobia sa chceme odvrátiť od svojich hriechov, zanechať svoju starú cestu a chceme kráčať cestou života.
Prosíme, pomôž nám pripraviť ti cestu a vyrovnať chodníky v našom živote, v našich srdciach. Náš život, či už fyzický alebo duchovný, je cestou. Je len na nás, či sa táto cesta stane Cestou narodenia Ježiša v našich životoch.
 
Katedrálnici
 
facebook sharing button Zdieľaj
Mladí sa adventnou adoráciou pripravovali na príchod Krista

Sviecami vysvietená katedrála počas piatkovej adventnej adorácie. (foto: archív ABÚ)

NOVINKY