Mladí prijali Ducha Svätého cez turíčny víkend

Aj cez turíčny víkend 18. - 19. mája prijali mnohí mladí kresťania Trnavskej arcidiecézy Ducha Svätého. Slávnosť Turíc, pri ktorej im bola vyslúžená sviatosť birmovania, prežívali vo farnostiach Nové Mesto nad Váhom, Nesvady a Trnava - mesto - sv. Mikuláša.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Na prijatie sviatosti birmovania vo farnosti Nové Mesto nad Váhom, ktorá sa nachádza na severe Trnavskej arcidiecézy, sa pripravovalo 67 birmovancov.
V sobotu 18. mája dopoludnia prišla dlho očakávaná slávnosť, počas ktorej týmto 67 kandidátom sviatosť birmovania udelil Mons. Ján Pavčír, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. V slávnostnej homílii povzbudil birmovancov, aby si uvedomovali svoju spoluzodpovednosť za to, ako bude Cirkev v budúcich desaťročiach vyzerať. Práve preto prijali túto sviatosť kresťanskej dospelosti, aby boli odvážnymi a príkladnými v prežívaní svojej viery uprostred spoločnosti, kde ich postavil Boh.
Počas slávnosti účinkovalo nové hudobné teleso novomestskej farnosti Chorus catholici. Venuje sa najmä sláveniam, kde sa dá kombinovať tradičný repertoár s novým liturgickým trendom.
 
zdroj: Ľudovít Malý
 
NESVADY
V sobotu 18. mája dopoludnia prijali sviatosť birmovania aj vo farnosti Nesvady v hurbanovskom dekanáte. Je to jedna z najväčších obcí na Slovensku, nachádzajúca sa v južnej časti Trnavskej arcidiecézy. V roku 1998 bol v obci postavený kláštor Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
Sviatosť birmovania vo farskom Kostole sv. Jozefa prijalo 50 birmovancov. Biskupského vikára Róberta Kissa privítal na začiatku slávnosti zástupca rodičov birmovancov.
Vo svojej homílii biskupský vikár pripomenul birmovancom, že síce žijú vo svete, ale aj oni sú pútnikmi na tejto zemi. Majú úžasné poslanie: zachrániť svoju dušu a duše svojim bratom a sestrám. Svet nás môže ľahko zviesť, lákavé reklamy v nás zanechajú hlboké dojmy. Často túžime viac po pozemských dobrách, ako po dobrách večného života. To je dôvod, prečo potrebujeme dary Ducha Svätého. Stretnutie s Božou láskou mení naše životy.
Slávnosť ukončili ďakovnými príhovormi a odovzdaním kvetinových darov birmovancov biskupskému vikárovi Róbertovi Kissovi a duchovnému správcovi farnosti Ladislavovi Heribanovi.
 
zdroj: Róbert Kiss
 
TRNAVA - MESTO - SV. MIKULÁŠA
V nedeľu 19. mája dopoludnia sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave vysluhovala sviatosť birmovania, ktorú prišiel so svojimi pomocníkmi, riaditeľom arcibiskupského úradu Pavlom Šintálom a dekanom farnosti Marcelom Kubincom, vyslúžiť Mons. Ján Pavčír, generálny vikár. Sviatosť birmovania prijalo 194 birmovancov. Počas nedeľnej slávnosti boli vyslaní, aby sa neustále vzmáhali v múdrosti a sile Ducha Svätého a tak vydávali v tomto náročnom svete úprimné svedectvo o Ježišovi Kristovi.
 
zdroj: Peter Gula
foto: Ľubomír Sedlák
 
facebook sharing button Zdieľaj
Mladí prijali Ducha Svätého cez turíčny víkend

Generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Pavčír počas vysluhovania sviatosti birmovania vo farnosti Nové Mesto nad Váhom.

SPRÁVY

 

NOVINKY