Missa chrismatis a hora competens 2022

TRNAVA 31. marca 2022 - Arcibiskupský úrad k veľkonočným sviatkom 2022 oznamuje kňazom a veriacim Trnavskej arcidiecézy nasledovné:

Začiatok svätej omše svätenia olejov v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa na Zelený štvrtok 14. apríla, je stanovený na 9.30 hodinu.
 
Informácie pre kňazov k sláveniu Missa chrismatis:
 
- na svätú omšu si treba priniesť albu a bielu štólu;
- kňazi sa zhromaždia priamo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a usadia sa na miestach pre nich vyhradených;
- asistencia, aulisti a dekani oblečení v omšových rúchach pôjdu na začiatku svätej omše v sprievode od vstupnej brány katedrály k oltáru;
- sväté oleje si v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa na Zelený štvrtok preberú po svätej omši iba dekani, ktorí stanovia svojim kňazom deň preberania svätých olejov z dekanských úradov do jednotlivých farností arcidiecézy;
- po Missa Chrismatis sú všetci kňazi pozvaní na agapé do jedálne Arcibiskupského úradu;
- je potrebné dodržať všetky platné hygienické predpisy.
 
Informácie pre veriacich k sláveniu Missa chrismatis:
 
- na svätú omšu svätenia olejov na Zelený štvrtok o 9.30 hodine sú pozvaní všetci veriaci, ktorí majú záujem zúčastniť sa;
- povzbudzujeme všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa s vierou zúčastnili na tomto hlavnom sviatku všetkých kňazov;
- pri obsadzovaní lavíc prosíme ponechať voľné miesta rezervované kňazom v hlavnej lodi katedrály;
- je potrebné dodržať všetky platné hygienické predpisy.
 
Hora competens pre slávenie Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu 16. apríla, platná v Trnavskej arcidiecéze, je stanovená na 19.45 hodinu. Slnko v ten deň v Trnave, so zameraním na miesto - Katedrála sv. Jána Krstiteľa, zapadne o 19.39 hodine letného stredoeurópskeho času.
 
-to abu-
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
Missa chrismatis a hora competens 2022

Ilustračná snímka. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY