Medzi klerikov Trnavskej arcidiecézy v sobotu pribudol nový diakon

VEĽKÁ MAČA 3. decembra 2023 - Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha prijal v sobotu 2. decembra oratorián Adrián Gál posvätný rád diakonátu. Na vysviacke vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Mači sa zúčastnilo mnoho kňazov a veriacich.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch vyjadril radosť, že vysviacka sa koná v kostole s oltárom, na ktorom slávil svätú omšu pápež sv. Ján Pavol II. počas svojej prvej návštevy na Slovensku v roku 1990, keď bolo ešte súčasťou Československej federatívnej republiky. Otec arcibiskup Orosch v úvode svätej omše spomenul, že kandidát diakonátu práve pri tomto oltári slúžil ako miništrant a tak sa pripravoval na svoje životné povolanie.
 
Svätiteľ svoju homíliu začal pripomenutím učenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý vyzdvihuje služobný aspekt diakonátu. Prízvukoval, aby sa nový diakon nebál služby, ale obetavou láskou slúžil Bohu i ľuďom.
 
Trnavský arcibiskup pripomenul tiež dôležitosť celibátu, ktorý ponúka možnosť úplne sa obetovať Bohu v službe, na ktorú povoláva svojho služobníka. Povzbudzoval kandidáta, aby sa nebál podľa Božej vôle ohlasovať evanjelium vhod i nevhod, pričom má mať vždy na zreteli, že on je iba rozsievačom semena Božieho slova, ale rast dáva Pán.
 
Po homílii nasledoval samotný akt diakonskej vysviacky. Na záver svätej omše sa trnavský arcibiskup obrátil na prítomných kňazov a prosil ich, aby stáli ako bratia pri novovysvätenom diakonovi a budovali s ním bratské spoločenstvo. Adrián Gál bol ustanovený za diakona vo farnosti Veľký Meder, kde bude pôsobiť vo svojej komunite oratoriánov.
 
TO ABU informoval Peter Gál
 
facebook sharing button Zdieľaj
Medzi klerikov Trnavskej arcidiecézy v sobotu pribudol nový diakon

Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha prijal v sobotu 2. decembra 2023 oratorián Adrián Gál posvätný rád diakonátu. (Foto: Archív oratoriáni Veľký Meder)

NOVINKY