Medzi kandidátov diakonátu a kňazstva boli v Bratislave prijatí deviati bohoslovci

BRATISLAVA 30. marca 2023 - V stredu 29. marca sa vo večerných hodinách v Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave konal obrad prijatia bohoslovcov medzi kandidátov diakonátu a kňazstva.

Medzi kandidátov svätení boli prijatí deviati bohoslovci. Šiesti bohoslovci Bronislav Antoš, Ivan Hrušovský, Peter Kupkovič, Viktor Varga, Ondrej Verbovský a Juraj Zongor sú z Bratislavskej arcidiecézy. Z Trnavskej arcidiecézy boli medzi kandidátov zaradení traja bohoslovci - Ján Bednárik, Krištof Martinák a Samuel Polednák.
 
Obrad prijatia medzi kandidátov na diakonát a kňazstvo zaviedol pápež Pavol VI. Týmto obradom, ktorému predchádza slobodná žiadosť kandidáta, sa uskutočňuje vyvolenie Cirkvou. Okrem zrelého a uváženého žiadateľovho úmyslu sa kandidát musí vyznačovať potrebnými náležitými vlastnosťami. Uchádzači o prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňazstva v obrade vyjadria, že chcú odpovedať na Pánovo volanie, dovŕšiť prípravu na sviatostné svätenia a pretvárať svojho ducha tak, aby mohli verne slúžiť Kristovi a Cirkvi. Obrad, ktorý sa spravidla koná vo svätej omši, sa zakončí osobitnou modlitbou predsedajúceho celebranta nad uchádzačmi.
 
TO ABU informoval Lukáš Blažo
 
facebook sharing button Zdieľaj
Medzi kandidátov diakonátu a kňazstva boli v Bratislave prijatí deviati bohoslovci

Týmto obradom, ktorému predchádza slobodná žiadosť kandidáta, sa uskutočňuje vyvolenie Cirkvou. Okrem zrelého a uváženého žiadateľovho úmyslu sa kandidát musí vyznačovať potrebnými náležitými vlastnosťami. (Foto: Peter Kupkovič)

NOVINKY