Kópia milostivej sochy Sedembolestnej Panny Márie navštívila Trnavu

TRNAVA 9. marca 2020 - Na začiatku pôstneho obdobia, od piatku 28. februára do stredy 4. marca, kópia milostivej sochy Sedembolestnej Panny Márie zo Šaštína navštívila biskupské mesto Trnavu.

V piatok 28. februára pred večernou svätou omšou veriaci farnosti Trnava - Modranka priniesli putovnú sochu v slávnostnom sprievode do pútnického chrámu. Okrem svätej omše a osobnej modlitby k Sedembolestnej Panne Márii mali veriaci možnosť zúčastniť sa na mariánskej pobožnosti, ktorú viedol paulín P. Wiesław Wladysław Zając OSPPE, farár farnosti Trnava - Tulipán, a počas celonočného bdenia zotrvať v modlitbách k Patrónke Slovenska. V sobotu 29. februára predpoludním bola rozlúčka s putovnou sochou pri modlitbe rozjímavého posvätného ruženca a pri svätej omši, ktorej predsedali kňazi farnosti.
 
Na ďalší deň pokračovala cesta putovnej sochy Sedembolestnej Panny Márie do katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa, kde mali veriaci možnosť uctiť si ju počas nedeľného predpoludňajšieho programu. Uctiť si Sedembolestnú Pannu Máriu prišiel aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý celebroval spolu s kňazmi Trnavskej arcibiskupskej kúrie aj jednu zo svätých omší.
 
Z katedrálneho chrámu putovná socha napokon zavítala do Kaplnky povýšenia Svätého kríža na Trnavskom arcibiskupskom úrade, kde Sedembolestnej Panne Márii predložili  v modlitbách potreby arcidiecézy počas formačného dňa kaplánov a Teologického kňazského dňa, ale i potreby celého Slovenska. S putovnou sochou sa Trnava rozlúčila v dôvere, že Patrónka Slovenska bude veriacich a ľudí dobrej vôle aj naďalej sprevádzať svojou ochranou a príhovorom u Nebeského Otca.
 
TO ABU informoval Ján Hallon
 
Kópia milostivej sochy Sedembolestnej Panny Márie navštívila Trnavu

Z katedrálneho chrámu putovná socha napokon zavítala do Kaplnky povýšenia Svätého kríža na Trnavskom arcibiskupskom úrade, kde Sedembolestnej Panne Márii predložili v modlitbách potreby arcidiecézy počas formačného dňa kaplánov a Teologického kňazského dňa, ale i potreby celého Slovenska. (Foto: Štefan Zvončan)

SPRÁVY

 

NOVINKY