Komárno sa opäť stane svedkom vysviacky nových kňazov

TRNAVA 22. novembra 2020 - V utorok 8. decembra, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie v týždni po Druhej adventnej nedeli, pribudnú medzi klérus Trnavskej arcidiecézy traja novokňazi.

V utorok 8. decembra 2020 o 10:00 h sa v Bazilike sv. Ondreja v Komárne bude sláviť svätá omša, pri ktorej bude udelené aj kňazské svätenie. Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha sa Kristovými kňazmi stanú traja diakoni - dp. Ladislav Sebő (Slovensko), dp. Maciej Krzysztof Wojtal (Poľsko) a dp. Michele Antonelli (Taliansko).
 
Novokňazi budú sláviť primičnú svätú omšu vo farnostiach, z ktorých pochádzajú alebo v nich pôsobia.
 
Dp. LADISLAV SEBŐ
primície:
- sobota 12. decembra 2020 v Dunajskej Strede, farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie o 9:00 h slovensky a o 11:00 h maďarsky
 
Dp. MACIEJ KRZYSZTOF WOJTAL
primície:
- nedeľa 13. decembra 2020 v Komárne, Kostol sv. Rozálie o 8:00 h, Bazilika sv. Ondreja o 9:00 h slovensky a o 11:00 h maďarsky
- nedeľa 20. decembra 2020 v Okoličnej na Ostrove, fars. Kostol sv. Augustína o 10:00 h
 
Dp. MICHELE ANTONELLI
primície:
- nedeľa 13. decembra 2020 v Číčove, farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie o 11:15 h
- nedeľa 20. decembra 2020 v Komárne, Kostol sv. Rozálie o 8:00 h, Bazilika sv. Ondreja o 11:00 h
 
Modlime sa za novokňazov a vyprosujme im hojnosť Božích milostí do celého ich kňazského života.
 
-to abu-
 
Komárno sa opäť stane svedkom vysviacky nových kňazov

Na ilustračnej snímke svätenci v prostrácii počas slávnosti kňazskej a diakonskej vysviacky v Komárne 8. decembra 2019. (Foto: Ilona Kurczová)

SPRÁVY

 

NOVINKY