Kňazská a diakonská vysviacka aj v Trnave

V sobotu 15. júna popoludní udelil Mons. Ján Orosch, apoštolský administrátor "sede vacante" diakonské a kňazské svätenie dvom kandidátom v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Za kňaza vysvätil diakona Milana Cehlárika zo Serede a za diakona bohoslovca Tibora Fehéra z Dunajskej Stredy.

Slávnosť kňazskej a diakonskej vysviacky sa niesla v rodinnej atmosfére za prítomnosti kňazov a mnohých veriacich z rodísk kandidátov, či rôznych kútov arcidiecézy, ktorí naplnili katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa.
Povzbudením pre oboch kandidátov bola určite i prítomnosť ich spolužiakov - piatich novokňazov z Bratislavskej arcidiecézy, ktorí boli ordinovaní dopoludnia v bratislavskej Katedrále sv. Martina.
 
Apoštolský administrátor "sede vacante" Ján Orosch poukázal vo svojej homílii na skutočnosť, že i keď mnohí ľudia prežívajú v súčasnosti strach z budúcnosti, my kresťania na ňu hľadíme s nádejou, lebo nás k tomu povzbudzuje sám Ježiš: "Z figovníka si vezmite poučenie. Keď jeho ratolesť mládne a vyháňa nové lístie, viete, že blízko je leto!"
"Toto Ježišove posolstvo je aktuálne práve dnes, lebo na figovníku Cirkvi vyrástli nové ratolesti - títo naši bratia, ktorí budú vysvätení. Oni sú tým neklamným znamením toho, že leto je naozaj tu. Že Pán na nás nezabudol a to nás uzdravuje."
Medzinárodne uznávaný vedec Viktor Emanuel Frankl píše, že v mnohých prípadoch uzdraví chorého skôr posolstvo nádeje než lieky. Na potvrdenie menuje až tri pramene, z ktorých vyviera tu na svete uzdravujúca nádej.
Prvým prameňom sú tzv. "tvorivé hodnoty". "V živote diakona a kňaza všetko záleží od toho, či pristupujeme k svojim úlohám radi a s láskou k Bohu a blížnym. Ak áno, vtedy môžu byť tvorivé hodnoty pre nás prameňom nádeje."
Druhým prameňom sú tzv. "zážitkové hodnoty". "Pre diakona a kňaza sa každá farnosť, v ktorej pôsobia, stáva miestom mimoriadneho zážitku lásky Boha k nám." Preto diakon a kňaz prijímajú v dôvere každé miesto, na ktoré sú biskupom poslaní ohlasovať Kristovu blahozvesť.
Tretím prameňom nádeje sú tzv. "oporné hodnoty". "Najhodnotnejšiu oporu dáva človeku Boh vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Kto do neho vloží svoju dôveru, existenciu, bytie, svoj život, ten si uchová pokojnú myseľ v dobrých i zlých chvíľach svojho života."
Na záver homílie biskup Orosch povzbudil oboch kandidátov, aby sa nenechali znechutiť neprajníkmi, pretože tí väčšinou v každej šľachetnej pastoračnej snahe kňazov nachádzajú chybu. Ale "každodenná modlitba breviára, ranná meditácia, modlitba sv. ruženca, rozjímanie nad Božím slovom, to sú tie každodenné pohľady do Božej tváre, ktoré v kňazskom živote spôsobujú skutočné zázraky" a budú vašou oporou v dobrom i zlom.
 
Po litániách ku všetkým svätým nasledovalo vkladanie rúk a konsekračná modlitba otca biskupa Oroscha, skrze ktoré sa kandidáti stali diakonom a kňazom. Ducha potrebnej kolegiality medzi kňazmi bolo možné vnímať počas chvíle, keď si vymieňali s novokňazom pozdrav pokoja.
 
Po skončení slávnosti diakonskej a kňazskej vysviacky sa v priestoroch Arcibiskupského úradu stretol apoštolský administrátor "sede vacante" Ján Orosch s novovysväteným diakonom a viacerými hosťami ako i predstavenými seminára, aby sa im krátko poďakoval za ich službu pri formovaní budúcich pastierov Cirkvi.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Kňazská a diakonská vysviacka aj v Trnave

Biskup Ján Orosch spolu s dvomi kandidátmi diakonátu a kňazstva počas litánií ku všetkým svätým.

SPRÁVY

 

NOVINKY