Kňazi novomestského dekanátu na výjazdovej rekolekcii

Kňazi novomestského dekanátu sa v utorok 11. júna zúčastnili výjazdovej zahraničnej rekolekcie. Cieľom ich cesty bolo sídlo moravského metropolitu - mesto Olomouc v Českej republike.

Výjazdovú kňazskú rekolekciu začali prehliadkou krypty olomouckej Katedrály. V podaní lektora si prítomní vypočuli históriu katedrály a absolvovali prehliadku jej interiéru.
Centrálnym bodom rekolekcie bolo slávenie eucharistickej obety s arcibiskupom - metropolitom moravskej provincie Janom Graubnerom v súkromnej kaplnke arcibiskupskej rezidencie. Zaujímavosťou spomínanej kaplnky je, že v nej prijal biskupské svätenie i neskorší kardinál František Tomášek.
 
Arcibiskup Jan Graubner osobne sprevádzal kňazov po výstavných priestoroch  biskupskej rezidencie. Z jeho výkladu bolo zrejmé, že je znalcom dejín a dobrým rozprávačom so zmyslom pre humor.
Vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére kňazi obedovali so svojím hostiteľom. Pred začatím stolovania odovzdal dekan Ľudovít Malý arcibiskupovi Graubnerovi dar kňazov dekanátu - publikáciu o Novom Meste nad Váhom a ikonu Panny Márie, ktorú len deň predtým dokončil - napísal Irenej Ciutti, farár vo farnosti Hrachovište.
 
Popoludní pokračovali kňazi v rekolekcii prehliadkou stálej expozície Arcibiskupského múzea. Voľný čas využili na potulky po historickom centre a nákup teologickej literatúry. Rekolekciu ukončili vo večerných hodinách spoločnou modlitbou vešpier, adoráciou a krátkym občerstvením na pútnickom mieste Svatý Kopeček pri Olomouci.
 
text a foto: Ľudovít Malý
 
facebook sharing button Zdieľaj
Kňazi novomestského dekanátu na výjazdovej rekolekcii

Arcibiskup Jan Graubner sprevádza kňazov novomestského dekanátu po arcibiskupskej rezidencii.

NOVINKY