Kňaz Jozef Czuczor odovzdal svoju dušu Pánovi

TRNAVA 30. júla 2014 - S bolesťou v srdci, ale v kresťanskej viere a nádeji oznamujeme, že vdp. Jozef Czuczor, výpomocný duchovný v Jelke, v utorok 29. júla, vo veku 64 rokov a v 43. roku kňazstva, odovzdal svoju dušu Pánovi v nemocnici v Bratislave. So zosnulým kňazom sa rozlúčime v pondelok 4. augusta 2014 o 14.00 hodine vo farskom kostole v Jelke (okres Galanta). Telesné pozostatky budú následne uložené na miestnom cintoríne.

Vdp. Jozef Czuczor sa narodil 5. novembra 1949 v Nových Zámkoch. Za kňaza bol ordinovaný 17. júna 1972. Ako kaplán pôsobil v Komárne v rokoch 1972 - 1974. Za farského administrátora farnosti Tomášov bol ustanovený v roku 1974 a v Svodíne pôsobil v rokoch 1989 - 2001. V rokoch 2001 - 2005 pôsobil ako dekan - farár v Šahách. Od roku 2005 bol farárom vo Vrakúni a od roku 2009 bol farárom v Jelke. Od 1. júla 2014 sa z dôvodu ťažkej choroby stal výpomocným duchovným na svojom poslednom pastoračnom pôsobisku vo farnosti Jelka.
 
Spomíname na neho ako na oltárneho spolubrata, ktorý rád a horlivo slúžil Božiemu ľudu, bol vždy ochotný pomôcť, a na ktorého sa dalo spoľahnúť. V posledných rokoch jeho sily ubúdali, svoj osobný kríž niesol v duchu viery. Na tejto ceste ho sprevádzala modlitba a láska mnohých bratov a sestier vo viere. Jeho srdce naplnila vďačnosť Bohu, ale aj bázeň pred tým, ktorý pozná naše srdce a súdi živých i mŕtvych. „Ďakujem Trojjedinému Bohu, že ma povolal do veľkého počtu kňazov, aby som pracoval v jeho vinici na spáse nesmrteľných duší. Nech je zvelebený Boh naveky. Nech je mi milosrdný, mne hriešnemu.“
 
Nech odpočíva v pokoji!
 
 
Kňaz Jozef Czuczor odovzdal svoju dušu Pánovi

Ilustračné foto - archív ABÚ.

SPRÁVY

 

NOVINKY