KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

BRATISLAVA 16. februára 2021 - Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text priniesla Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska v plnom znení.


 
Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi
 
„My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako sa sčítanie obyvateľstva stáva nástrojom politického boja a kampane namierenej proti Cirkvi. História poskytuje nemálo príkladov, keď sa sčítania stali obeťou politických záujmov, ktorým realita nevyhovovala. Žiaľ, situácia ukazuje, že takéto spôsoby manipulácie nepatria len do minulosti.
 
Vyzývať dnes ľudí, aby sa k svojmu vierovyznaniu neprihlásili, je nielen prejavom intolerancie voči náboženstvu, formou útoku na náboženskú slobodu, ale aj zámerným úsilím o znehodnotenie sčítania. Ak takúto iniciatívu vyvíjajú a investujú do nej súkromné osoby, ako bolo možné vnímať v uplynulých týždňoch, je to zvláštne: ak sa však ukáže, že s tým prichádza aj jedna z vládnych strán, ba využíva na tento účel silu médií, smeruje to k popretiu zmyslu samotného sčítania.
 
Bolo by nepredstaviteľné, ak by sa dnes niekto pokúsil presviedčať príslušníkov národnostných menšín, nech sa neprihlásia k svojej národnosti, aby sa tak znížili príspevky na ich podporu. V prípade príslušnosti k vierovyznaniu sa to však bez váhania robí. Keď sa sčítanie stane prostriedkom politickej kampane a šírenia animozity voči cirkvám, jeho výsledky nebudú mať výpovednú hodnotu.
 
Usilujeme sa vlievať vieru a nádej, zmierovať a pozitívne motivovať ľudí k solidarite i vzájomnej pomoci v náročných časoch. Naši duchovní aj laickí veriaci, medzi nimi mnohí lekári a zdravotníci, záchranári, policajti a vojaci, slúžia v nemocniciach, v hospicoch, charitách, na uliciach aj medzi ľuďmi bez domova - bez ohľadu na náboženskú príslušnosť kohokoľvek. Pomáhame na Blízkom Východe, stovkám utečencov v Iraku, tisícom detí v školách v afrických krajinách. Mnohí naši kňazi sú už celé týždne v dobrovoľníckej službe na covidových oddeleniach, kde sa snažia byť užitoční pre všetko, čo nemocnice potrebujú.
 
Nemíňame prostriedky na kampaňové bilboardy. O to s väčším prekvapením sledujeme, že sa investujú peniaze do kampaní namierených proti cirkvám, osobitne Katolíckej, a najnovšie sa do nich priamo zapájajú aj politickí predstavitelia.“
 

 
Nyilatkozat a népszámlálással visszaélő kampányokról
 
„Mi, Szlovákia katolikus püspökei, akik a Szlovák Püspökkari Konferencia 98. ülésén interneten keresztül vettünk részt, nagy megdöbbenéssel figyeljük, hogyan vált a népszámlálás politikai csatározások, valamint az Egyház elleni kampány eszközévé.  A történelem nem kevés olyan példát tár elénk, amikor a népszámlálás olyanok politikai érdekeinek áldozatává vált, akiknek a valóság nem volt inyére. Sajnos, a jelenlegi helyzet rámutat arra, hogy a manipulációknak ilyen módszerei nem csak a múlt részei.
 
Az a felhívás, amely az embereket arra szólítja fel, hogy ne vállalják vallási hovatartozásukat, nem csupán vallás iránti intolerancia, vallásszabadság elleni támadás, hanem a népszámlálás szándékos értéktelenizése. Ha az ilyen kezdeményezés magánszemélyek műve, ahogyan ezt az elmúlt hetekben tapasztalhattuk, ez különös. Ha azonban kiderül, hogy ez az ötlet az egyik kormánypárt kezdeményezése is, sőt erre a célra a médiát is felhasználja, akkor ez kétségbe vonja magát a népszámlálás értelmét.
 
Elképzelhetetlen volna, ha valaki manapság meg próbálná meggyőzni a nemzeti kisebbségek tagjait, hogy ne vállalják nemzetiségüket, hogy így lehessen csökkenteni anyagi támogatásukat. Azonban a vallási hovatartozás esetében ezt minden gond nélkül megteszi. Amennyiben a népszámlálás politikai kampánnyá, és az egyházak elleni gyűlölet eszközévé válik, ennek eredménye értelmét veszti.
 
Hitet és reményt igyekszünk adni az embereknek, pozitívan motiváljuk őket szolidaritásra és a kölcsönös segítségnyújtásra ezekben a nehéz időkben. Lelkipásztoraink és a hívek, köztük sokan orvosok és egészségügyi alkalmazottak, mentőszolgálatot teljesítők, rendőrök és katonák kórházakban, elfekvő otthonokban, karitászi intézményekben, az utcákon és hajléktalanok közt szolgálnak – vallási hovatartozásuktól eltekintve. Közel-keleten, iraki menekültek százainak, afrikai iskolás gyerekek ezreinek segítünk. Sok lelkiatya már több hete önkéntes szolgálatot teljesít covidos osztályokon, ahol ott teszik magukat hasznossá, ahol erre a kórházaknak szüksége van.
 
Nem költünk pénzt kampányoló óriásplakátokra. Ezért annál inkább meglepő az, hogy sok pénzt invesztálnak az egyházak, főképpen a Katolikus egyház elleni kampányokra, és hogy ebbe legújabban konkrétan a politikai képviselők is bekapcsolódnak.”
 

 
Zdroj: tkkbs.sk
 
KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

Na ilustračnej snímke logo Konferencie biskupov Slovenska. (Foto: tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY