KBS prináša nótu pre biskupov o slávení tohtoročného Veľkého týždňa

BRATISLAVA 22. februára 2021 - Konferencia biskupov Slovenska zverejnila na svojej internetovej stránke nótu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí pre biskupov a biskupské konferencie o slávení Veľkého týždňa 2021. „Cieľom tejto Nóty je ponúknuť niekoľko jednoduchých usmernení, ktoré majú pomôcť biskupom v ich úlohe posúdiť konkrétnu situáciu a zaistiť duchovné dobro kňazov a veriacich pri prežívaní tohto významného týždňa liturgického roku," píše sa v nóte, ktorú vydala na Popolcovú stredu (17. februára). Potvrdzuje v nej platnosť noriem dekrétu z 25. marca 2020.

„Stále čelíme dráme pandémie Covidu-19, ktorá priniesla mnohé zmeny aj do zvyčajného spôsobu slávenia liturgie. Normy a nariadenia obsiahnuté v liturgických knihách, ktoré sú zamýšľané pre normálnu dobu, nie sú úplne použiteľné v týchto mimoriadnych časoch krízy. Preto je biskup – ako moderátor liturgického života vo svojej partikulárnej cirkvi – povolaný urobiť rozvážne rozhodnutia, aby sa liturgické slávenia mohli konať s osohom pre Boží ľud a pre dobro jemu zverených duší, pri rešpektovaní ochrany zdravia a opatrení nariadených autoritami zodpovednými za všeobecné dobro," uvádza.
 
Nóta uvádza usmernenia v piatich bodoch, prvá sa týka médií: „Používanie sociálnych médií veľmi pomáha duchovným pastierom, aby mohli svojim komunitám počas pandémie ponúknuť podporu a blízkosť. Popri kladných výsledkoch sa však objavili i problematické aspekty. Pri sláveniach Veľkého týždňa sa navrhuje uľahčiť a uprednostniť mediálne šírenie slávení, ktorým predsedá biskup, a povzbudiť veriacich, ktorí nemôžu navštevovať svoj kostol, aby na znak jednoty sledovali diecézne slávenia," uvádza nóta s podpismi prefekta, kardinála Roberta Saraha a sekretra Arthura Roche.
 
Kongregácia žiada „pri všetkých sláveniach, v zhode s biskupskou konferenciou, venovať pozornosť niektorým konkrétnym okamihom a gestám, aby boli súlade so zdravotnými opatreniami.“ Odkazuje pritom na list prefekta kardinála Saraha predsedom biskupských konferencií z 15. augusta 2020 s názvom S radosťou sa vráťme k Eucharistii!“. Tzv. omša svätenia olejov sa môže podľa nóty presunúť na iný, vhodnejší deň, aby na nej bola početnejšia účasť „duchovných pastierov, nositeľov ministérií a veriacich", pripomína ďalší bod nóty Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
 
„Pre slávenie Kvetnej nedele, Zeleného štvrtku, Veľkého piatku a Veľkonočnej vigílie platia usmernenia z minulého roku. Povzbudzujeme k príprave vhodných pomôcok pre rodinnú a osobnú modlitbu, aj s využitím niektorých častí Liturgie hodín," uvádzajú ďalšie dva body nóty. V jej závere Kongregácia ďakuje „biskupom a biskupským konferenciám za ich pastoračné reagovanie na rýchlo sa meniacu situáciu v priebehu roka. Sme si vedomí, že urobené rozhodnutia nebolo pre duchovných pastierov a veriacich laikov vždy ľahké prijať. Každopádne vieme, že boli robené s cieľom zabezpečiť, aby sa posvätné tajomstvá slávili spôsobom čo možno najúčinnejším pre naše komunity, s ohľadom na spoločné dobro a verejné zdravie," dodáva.
 
NÓTU je možné nájsť TU.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
KBS prináša nótu pre biskupov o slávení tohtoročného Veľkého týždňa

Na ilustračnej snímke Bazilika sv. Petra v Ríme. (Foto: tkkbs.sk/SpC-Vatican)

SPRÁVY

 

NOVINKY