Kazateľom šiesteho dňa Trnavskej novény bol emeritný arcibiskup Ján Sokol

TRNAVA 19. novembra 2022 - Veriaci na Trnavskej novéne v druhej polovici rozoberania témy "Fratelli tutti" počúvali slová emeritného arcibiskupa Mons. Jána Sokola. Bol hlavným celebrantom i kazateľom na šiesty deň Trnavskej novény, v piatok 18. novembra.

Hlavný celebrant a kazateľ v jednej osobe pripomenul, ako je dôležité nábožensky sa vzdelávať, poznať svoju vieru. Homíliu uviedol výrokom pápeža Pia X.: „Najväčším nepriateľom viery je nevedomosť.“ Kazateľ apeloval na potrebu poznať krásu viery, na toto poznanie nie je potrebné mať teologické vzdelanie. Každý je povolaný a poslaný mať základné piliere, no zároveň je potrebné, aby rodičia vo svojich rodinách viedli deti k základom viery.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Kazateľom šiesteho dňa Trnavskej novény bol emeritný arcibiskup Ján Sokol

Na šiesty deň Trnavskej novény bol hlavným celebrantom a kazateľom emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol. (Foto: Juraj Švec)

SPRÁVY

 

NOVINKY