Cirkev si pripomína prvé výročie zvolenia Svätého Otca Františka

TRNAVA/VATIKÁN 13. marca 2014 - Katolícka cirkev si pripomína prvé výročie zvolenia Svätého Otca Františka. Pri tejto príležitosti prinášame sériu viacerých správ, ktoré súvisia s jubileom. Pochádzajú z Vatikánskeho rozhlasu.

Prvé kroky Cirkvi s pápežom Františkom

„Fratelli e sorelle buonasera!” Bratia a sestry, dobrý večer! Týmto bežným pozdravom sa začal pontifikát pápeža Františka. Napriek tomu nie je v rozpore s jeho revolučným charakterom, pretože revolučnosť Jorgeho Maria Bergoglia je v evanjeliovej jednoduchosti, pokore, normálnosti, ktorá je prekvapujúca, až šokujúca. Už prvé prejavy a gestá nového pápeža – prvého s menom Chudáčika z Assisi, prvého pápeža jezuitu, prvého z Latinskej Ameriky – rušia dávne zvyklosti, počnúc tým večerom, keď bol zvolený: „A teraz začíname túto púť, biskup a ľud. Púť rímskej Cirkvi, ktorá predsedá v láske všetkým cirkvám. Púť v bratskej láske, vzájomnej dôvere. Vždy sa modlime za seba, jeden za druhého. Modlime sa za celý svet, aby zavládlo medzi nami bratstvo. (...) Teraz chcem udeliť požehnanie, ale predtým vás chcem požiadať o jednu láskavosť. Skôr ako biskup požehná ľud, prosím vás, aby ste prosili nášho Pána, aby požehnal mňa. Modlitba ľudu, ktorý žiada požehnanie pre svojho biskupa.“

„Biskup a ľud“ – spojenie, ktoré pápež František vzápätí naznačuje ako program svojej služby. Nový biskup Ríma sníva o „Cirkvi chudobnej a pre chudobných“, ako povedal na stretnutí s novinármi celého sveta, ktorí informovali o priebehu konkláve. Prednostné zameranie sa na chudobných, ktoré pápež František vyjadruje svojou triezvosťou, rozhodnutím žiť v Dome sv. Marty, nepoužívať reprezentačné služobné vozidlá, dosvedčuje slovami, ktoré vyslovil počas svätej omše začiatku Petrovej služby 19. marca, že „pravá moc je v službe“. Počas historickej návštevy Assisi nabáda zbaviť sa „duchovnej svetskosti“. Aby sme sa vyhli tomuto pokušeniu, poznamenáva, musíme sa zveriť do Božieho náručia, „nechať sa Bohom milovať“. Práve milosrdenstvu, ktoré má vpísané aj v biskupskom motte, venoval pápež František aj prvý príhovor na Anjel Pána v nedeľu 17. marca 2013. Veriacim na Námestí sv. Petra tu opakovane pripomenul, že Boh sa nikdy neunaví odpúšťaním.

„On sa nikdy neunaví odpúšťaním, ale my sme niekedy unavení prosiť o odpustenie. Nikdy sa neunavme! On je milujúci Otec, ktorý vždy odpúšťa a má milosrdné srdce pre každého z nás. Aj my sa učme byť milosrdní so všetkými.“

Toto posolstvo zaniesol na Zelený štvrtok mladistvým do jednej z rímskych väzníc Casal del Marmo. Milosrdenstvo Boha nás mení, dáva nám nádej, že je silnejšie ako najväčšie chyby nášho života. Toto povzbudenie Svätý Otec rozšíril na všetkých, keď ho znovu vyslovil na Kvetnú nedeľu 24. marca:

„A prosím vás, nenechajte si ukradnúť nádej! Nenechajte si ukradnúť nádej, ktorú nám dáva Ježiš!”

Táto nádej sa ohlasuje úsmevom. Pre pápeža Františka je nemysliteľný smutný kresťan, podobne ako je nemysliteľné evanjelium uzavreté do cirkevných komunít. Musíme ísť na „existenciálne periférie, kde je veľa utrpenia“. Nie náhodou nový biskup Ríma navštevuje ako prvé farnosti na periférii Ríma.

„Nasledovať, sprevádzať Krista, zostávať s ním, si vyžaduje „vyjsť“, vykročiť. Vyjsť zo seba samých, z unaveného a návykového prežívania viery, z pokušenia zavrieť sa vo vlastných schémach, ktoré blokujú horizont Božej stvoriteľskej činnosti. Boh vyšiel zo seba samého, aby prišiel k nám, býval uprostred nás, aby nám priniesol Božie milosrdenstvo, ktoré zachraňuje a prináša nádej“ - zaznelo na prvej generálnej audiencii pápeža Františka 27. marca 2013.

Apoštol nehy, pastier kráčajúci pred svojím stádom, uprostred neho i za ním – taká je predstava pápeža Františka a povzbudenie biskupom a kňazom. Počas svätej omše svätenia olejov na Zelený štvrtok to vyjadril takto: „O toto vás prosím: buďte pastiermi s vôňou oviec, pastieri uprostred stáda, rybármi ľudí.“

Posolstvo Urbi et Orbi na Veľkonočnú nedeľu 2013 uzavrel Svätý Otec František slovami:
„Prineste vašim rodinám, vašim krajinám posolstvo radosti, nádeje a pokoja, ktoré sa každoročne v tento deň mocne obnovuje. Vzkriesený Pán, víťaz nad hriechom a smrťou, nech je oporou pre všetkých, najmä pre tých najslabších a najnúdznejších.“

---------------------------------------------------------------

Argentína si pripomína prvé výročie voľby Jorgeho Bergoglia

Konferencie biskupov Argentíny zverejnila krátku správu o prvom výročí pontifikátu pápeža Františka, ktorá pripomína, že „voľba pápeža Bergoglia, spolu s pokorným a odvážnym gesto odstúpenia pápeža Benedikta XVI., je jedinečným prejavom Prozreteľnosti, za ktorý musíme Pánovi ďakovať“. Argentínska Cirkev dnes oslavuje prvé výročie pontifikátu pápeža Františka eucharistickými sláveniami vo všetkých farnostiach v krajine. Dnes večer je dychtivo očakávaný exkluzívny rozhovor so Svätým Otcom, ktorý prinesie miestna rozhlasová stanica vo štvrti Flores, kde sa pápež Bergoglio narodil. Súčasne farníci Santa Maria del Pueblo budú môcť sledovať na veľkoplošných obrazovkách videorozhovor, ktorý bol natočený pred niekoľkými dňami v Dome sv. Marty vo Vatikáne.

V katedrále v Buenos Aires bude arcibiskup kardinál Mario Aurelio Poli predsedať svätej omši vďakyvzdania. Počas dňa Argentínska katolícka univerzita (UCA) organizuje prednášky a diskusie inšpirované exhortáciou Evangelii Gaudium za účasti kardinála Poliho, apoštolského nuncia Mons. Emila Paula Tscherriga a ďalších osobností cirkevného i spoločenského života.

---------------------------------------------------------------

Taliansko blahoželá pápežovi Františkovi

Z celého sveta prichádzajú do Vatikánu gratulácie so žičením všetkého najlepšieho pre pápeža Františka v súvislosti s prvým výročím jeho pontifikátu. Ako oznámil Quirinál, aj prezident Talianskej republiky Giorgio Napolitano poslal pápežovi pri tejto vzácnej príležitosti veľmi srdečné a úprimné prianie. Talianski biskupi vyjadrujú Svätému Otcovi vďačnosť za jeho magistérium, „bohaté na slová a znamenia“, plnú disponibilitu a nasadenie v procese pastoračnej a misijnej premeny, podporu živenú modlitbou a priateľstvom.

Prezident Konferencie biskupov Talianska kardinál Angelo Bagnasco, arcibiskup Janova, poukázal v úvodníku denníka Avvenire na dôležitosť skutočnosti, že pápež František prežíva prvé výročie svojho zvolenia v tichu pôstnych duchovných cvičení. „Aj týmto spôsobom Svätý Otec svedčí o prvenstve modlitby v živote každého veriaceho“. „Ako pastieri, ktorí cítia zvláštny a jedinečný vzťah, ktorý nás spája s biskupom Ríma“ – pokračuje kardinál Bagnasco – „obnovujeme našu úplnú disponibilitu a ako som povedal v marci minulého roka, naše srdce túži pulzovať spolu so srdcom pápeža Františka."

---------------------------------------------------------------

Ekumenická konferencia o pápežovi Františkovi

Na univerzite vo Freiburgu sa dnes koná ekumenická konferencia o pápežovi Františkovi na tému: „Je za slobodu, ktorou Kristus oslobodil nás. Ekumenický pohľad na prvý rok pontifikátu pápeža Františka.“ Podujatie je venované osobe pápeža Františka rok po jeho zvolení na pápežský stolec. Konferencia, ktorá sa koná vo francúzštine a nemčine, je súčasne oslavou 125. výročia založenia Švajčiarskej katolíckej univerzity.

---------------------------------------------------------------

Nová kniha o komunikácii pápeža s médiami

Rok pontifikátu cez slová pápeža Františka novinárom. Takto možno zhrnúť obsah publikácie s názvom „Haló? Tu je František. Pápež a komunikačná revolúcia po roku“, ktorú vydalo vatikánske knižné vydavateľstvo LEV (Libreria Editrice Vaticana). Jej autorom je novinár Massimo Enrico Milone, zodpovedný za náboženské vysielanie televízie RAI. Kniha predstavuje súhrn príspevkov pápeža Františka adresovaných žurnalistom o úlohe a zodpovednosti médií. Začína sa jeho prvou verejnou audienciou, počas ktorej sa 16. marca 2013 stretol s viac ako 6-tisíc zástupcami médií a končí pápežovým rozhovorom s riaditeľom Corriere della Sera Ferrucciom de Bortolim, v ktorom prináša rozsiahly pohľad na prvý rok pontifikátu a výzvy, ktorým čelí dnešná Cirkev. Autor v knihe analyzuje priamy jazyk a prejav pápeža, jeho príhovory komunikátorom a obsahy správ médií, naznačujúce určitú zmenu epochy.

---------------------------------------------------------------

Pozdravy Svätému Otcovi prichádzajú nielen od kresťanov

„Prvý rok vášho pontifikátu sa niesol v znamení veľkých nádejí a dôležitých počinov v Rímskokatolíckej cirkvi,“ píše patriarcha Moskvy a celého Ruska Kirill v pozdrave Svätému Otcovi k výročiu jeho pôsobenia na Petrovom stolci. Úsilie pápeža Františka „ešte viac osvetliť prítomnosť ideálov evanjelia v živote súčasnej spoločnosti“ už podľa neho „prinieslo svoje ovocie“. Poukazuje na pápežovu starostlivosť a pozornosť voči trpiacim, akou ľuďom pripomína „povinnosť bratskej lásky“. V súvislosti so vzťahmi medzi oboma cirkvami za posledné obdobie hovorí ruský patriarcha o ďalšom vývoji. „Oceňujem vysokú úroveň porozumenia a odhodlania oboch strán pri posilňovaní katolícko-pravoslávnej spolupráce,“ napísal Kirill, ktorý v závere textu poprial Františkovi fyzickú a duchovnú silu, pokoj, radosť a Božiu pomoc pri plnení jeho služby.

Nielen z kresťanského sveta však prichádzajú blahopriania pápežovi Františkovi. Predseda Komunity arabského sveta v Taliansku (COMAI) profesor Foad Aodi v jej mene zablahoželal pápežovi k uplynulému obdobiu, ktoré podľa neho predstavovalo historický a konkrétny zlom aj v dialógu a otvorení sa Cirkvi voči arabskému a moslimskému svetu. Svätý Otec podľa jeho slov konal v tomto smere s odvahou, odhodlaním, jednoduchosťou a konkrétnosťou. Ako ďalej profesor uviedol, slová a činnosť pápeža Františka si v Taliansku získali až 95 percent arabskej a moslimskej populácie. „Dúfame, že po tomto prvom roku bude nasledovať ešte mnoho ďalších rokov pontifikátu pápeža Františka v znamení dialógu, spolužitia, pokoja a ľudských práv,“ dodal v závere blahopriania predseda arabskej komunity COMAI prof. Aodi.

---------------------------------------------------------------

Online kniha s pápežovými fotografiami a výrokmi publikovaná na vatikánskej webovej stránke

Pri príležitosti prvého výročia zvolenia Svätého Otca Františka pripravilo vatikánske oddelenie pre internetovú komunikáciu online knihu s fotografiami a výrokmi vybranými z pápežových príhovorov za obdobie posledných dvanásť mesiacov.

Virtuálna publikácia je na vatikánskej webovej stránke k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, španielčine a portugalčine - a nesie názov “Chceme byť svätí? Áno, či nie?” Pomenovaná je teda podľa otázky, ktorú pápež František vo februári položil ľuďom zhromaždeným na modlitbu Anjel Pána na Svätopeterskom námestí. 70-stranová brožúra je plná farebných fotografií Svätého Otca a jeho charakteristických výrokov a gest: na záberoch objíma pútnikov, pozdravuje davy alebo komunikuje s mladými. Každá fotografia má pri sebe krátku citáciu, vybranú z jeho homílií alebo príhovorov za posledný rok od zvolenia do úradu, 13. marca 2013.

Po kliknutí na link pod citáciou je možné prečítať si celý text daného príhovoru a objaviť množstvo ďalších prepojení a fotogalérií, ako aj zvukových či obrazových záznamov z konkrétneho podujatia. Kniha začína známou frázou “Kresťan nikdy nemôže byť smutný” a prináša citácie z pamätných udalostí, akými boli napríklad Svetový deň mládeže v Brazílii, pápežská návšteva Lampedusy alebo pravidelné modlitby Anjel Pána, či stredajšie Generálne audiencie počas posledného roka. Obsahuje tiež množstvo výrokov prevzatých z pápežovej apoštolskej exhortácie Evangelii Gaudium, takisto s prepojením k celému textu dokumentu.

---------------------------------------------------------------

Páter Spadaro: Stretnutie ako kľúč magistéria pápeža Františka

Stretnutie je kľúčovou kategóriou magistéria pápeža Františka, ktorý Cirkev vyzýva, aby vyšla zo seba – povedal páter Antonio Spadaro, šéfredaktor časopisu „La Civiltà Cattolica”, komentujúc prvý rok pontifikátu v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas:

„Pápež František má misijnú víziu Cirkvi. Pracuje a bude pracovať na premene Cirkvi na misijnú. To znamená, že Cirkev, ako ju on vidí, je úplne naklonená voči svetu, otvorená svetu, pretože pápež chce, aby bolo evanjelium ohlasované všetkým, každému, nech by sa nachádzal v akejkoľvek situácii života. A preto je jazyk pápeža Františka prirodzeným jazykom, obyčajným, povedal by som takým normálnym. Jeho cieľom je osloviť každého.“

Pozornosť voči Latinskej Amerike, evanjeliový rozmer pastorácie, reforma kúrie, vzťahy s inými cirkvami – to sú niektoré z charakteristických bodov tohto prvého roku jeho pontifikátu. P. Spadaro reaguje na otázku ďalších možných či predpokladaných „zmien skokom“ v nadchádzajúcich mesiacoch slovami, že to azda ani pápež nevie, totiž „pápež nemá nejaké abstraktné myšlienky, ktoré má aplikovať do reality, stvárňujúc ju podľa jeho vlastných predstáv. V skutočnosti pápež napreduje krok za krokom tým, že robí rozlišovanie nad históriou, sprevádza dianie týkajúce sa Cirkvi, samozrejme, vo vzťahu k životu sveta. To znamená, že najdôležitejšie pre neho je sledovať, čo sa deje, a chápať proces reformy ako reformu zvnútra.“

Čo je podľa šéfredaktora časopisu „La Civiltà Cattolica” v pontifikáte pápeža Bergoglia od sv. Ignáca z Loyoly, a čo od sv. Františka?
„Pápež Bergoglio je formovaný radikálne v ignaciánskej spiritualite od mladého veku, tak by som povedal, že jeho spôsob konania, videnia, vnímania skutočnosti je úplne spätý s touto spiritualitou. Je to spiritualita jasne evanjeliová, ktorá poukazuje na samu prítomnosť Pána vo svete. Je to spiritualita optimistická, plná nádeje. To znamená, že podľa pápeža Pán už pôsobí vo svete, a tak my prichádzame vždy až po ňom a musíme rozpoznať jeho prítomnosť. A toto je rozlišovanie. Takže v prvom rade by som povedal, že pontifikát rozlišovania o tom, ako Pán pôsobí vo svete, je v tomto zmysle hlboko ignaciánsky a jezuitský. Avšak aj františkánsky v hlbšie ignaciánskom zmysle slova, pretože františkánska spiritualita je prežívaná v ignaciánskej. To isto vedie pápeža k veľkej pozornosti voči chudobe a jednoduchosti. Avšak je tu aj iný rozmer, veľmi prítomný u sv. Františka, rozmer obnovy. Vieme, že snom, ktorý hlboko poznačil život sv. Františka, bola obnova Cirkvi, obnova jej prítomnosti vo svete, obnova jej ruín. Preto ten obraz „poľnej nemocnice“, obrazy situácií, keď je to potrebná rekonštrukcia, obnova, sú veľmi prítomné v pontifikáte svätého Františka.“

Svätého Otca v najbližšom období čaká niekoľko udalostí: kanonizácia bl. Jána XXIII. a Jána Pavla II., májová cesta do Svätej zeme, návšteva Južnej Kórey pri príležitosti šiesteho ročníka Dní ázijskej mládeže. Podľa pátra Spadaru akousi červenou niťou, ktorá spája tieto nadchádzajúce aktivity pápeža Františka, je pojem „stretnutie“, ktorý považuje za kľúčový v jeho pontifikáte:

„Je to stretnutie s históriou, s veľkými postavami nedávnej minulosti..., potom je to stretnutie s realitou Blízkeho východu, veľmi problematickou, a potom veľké stretnutie s Kóreou, čo znamená stretnutie s mládežou z ázijského kontinentu, ktorý je dnes kontinentom plným energie, s veľkým potenciálom pre život Cirkvi.“

Na otázku prípadných ťažkostí tohto pontifikátu šéfredaktor „La Civiltà Cattolica” odpovedá odvolávajúc sa na slová pápeža, ktoré potvrdzujú jeho hlboký vnútorný pokoj, že spí dobre, jesť mu chutí, teda cíti sa dobre a dokáže zvládať ťažkosti s veľkou jednoduchosťou a priamosťou. „Možno novinka jeho štýlu môže niektorým spôsobovať problémy, ale on chce byť človekom evanjeliového života“, dodal na záver páter Antonio Spadaro SJ.

---------------------------------------------------------------

Z ďalších blahoželaní cirkevných a politických predstaviteľov

Po pozdravoch a povzbudeniach k prvému výročiu pontifikátu pápeža Františka zo strany biskupov Talianska, Poľska, USA, či Indie, prichádzajú do Vatikánu aj ďalšie. „Od svojho pokorného uvedenia počas svojho prvého Urbi et orbi, keď ľudí na celom svete požiadal o modlitby, pápež František zaujal pozornosť, srdcia a mysle žien a mužov Írska i mimo neho,“ napísali členovia Konferencie biskupov Írska. Ako ďalej uvádzajú, prvý rok pontifikátu pápeža Františka bol „zachytený nielen slovami, ale tiež obrazmi, ktorých sme boli svedkami, keď Svätý Otec vychádzal v ústrety tým, ktorí sú na okraji spoločnosti, a keď evanjelizoval prostredníctvom skutkov rovnako, ako slov“.

V mene všetkých obyvateľov Ríma zablahoželal k prvému roku pontifikátu Svätému Otcovi aj starosta Ignazio Marino. Dvanásť uplynulých mesiacov označil v texte blahopriania za obdobie, ktoré zmenilo život obyvateľov Ríma, ako aj Rímskej diecézy. „Od pozdravu «Dobrý večer!» z 13. marca minulého roka ste si mnohými malými gestami okamžite vytvorili osobitný vzťah s Rímom, povedal by som, že jedinečný, ako skutočný «biskup tohto ľudu»,“ napísal Marino, ktorý oceňuje pozornosť a účasť Svätého Otca na živote mesta a jeho schopnosť nadviazať kontakt s realitou.
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Cirkev si pripomína prvé výročie zvolenia Svätého Otca Františka

Ilustračné foto: archív ABÚ

NOVINKY