Katedrálne spoločenstvo dnes oslávilo 89. narodeniny emeritného arcibiskupa

TRNAVA 3. októbra 2022 - Dnes, v už tradičnom rannom čase, celebrovali v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa ďakovnú svätú omšu za 89 rokov života emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola.

V úvode svätej omše privítal oslávenca a hlavného celebranta Jána Sokola súčasný trnavský sídelný arcibiskup Ján Orosch. Svätá omša pokračovala bohoslužbou Slova. V homílii sa všetkým prítomným prihovoril sám oslávenec, emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol. Zaspomínal si na svoje prežité detstvo a cestu ku kňazstvu. Oslávenec vo svojej homílii zdôraznil, že Pán Boh má s každým z ľudí svoje plány a pre každého poslanie a úlohu,  podobne ako mal Pán Boh poslanie pre proroka Jonáša, ktorý hoci sa akokoľvek snažil uniknúť pred Božou vôľou, nepodarilo sa mu to.
 
Po spoločných modlitbách veriacich, v ktorých sa ďakovalo za dožitý vek a v ktorých sa tiež prosilo o zdravie a Božiu pomoc pre emeritného trnavského arcibiskupa, svätá omša pokračovala liturgiou Eucharistie. V závere svätej omše veriaci zablahoželali k narodeninám emeritnému trnavskému arcibiskupovi Jánovi Sokolovi. Vo svojom príhovore mu poďakovali za jeho lásku, obetu a starostlivosť, ktorú preukázal a stále preukazuje všetkým veriacim Trnavskej arcidiecézy a uistili ho o svojich modlitbách za neho. Svätú omšu zakončili apoštolským požehnaním emeritného trnavského arcibiskupa.
 
TO ABU informoval Štefan Pálesch
 
facebook sharing button Zdieľaj
Katedrálne spoločenstvo dnes oslávilo 89. narodeniny emeritného arcibiskupa

V závere svätej omše veriaci zablahoželali k narodeninám emeritnému trnavskému arcibiskupovi Jánovi Sokolovi. (Foto: Štefan Pálesch)

NOVINKY