Katechéti na duchovných cvičeniach

V exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch si katechéti vykonali duchovné cvičenia. Takmer tridsať katechétov sa tu od 11. do 14. júla utiahlo z hluku sveta do ticha Božej prítomnosti.

Krátko po koncoročnom školskom "finiši" sa tridsať katechétov z Trnavskej a Bratislavskej arcidiecézy rozhodlo prehĺbiť svoj vzťah s Pánom na duchovných cvičenia u pátrov jezuitov v Piešťanoch.
 
Sprievodcom na týchto duchovných cvičeniach bol sám Pán a nástrojom v jeho rukách bol exercitátor páter Peter Záhoranský, SJ.
Tému „Múdro sa rozhodovať a žiť“ prežívali katechéti v osobnom silenciu, ktoré umocňovala modlitba, svätá omša a sviatosť zmierenia.
 
Sr. Barbara Šranková
 
facebook sharing button Zdieľaj
Katechéti na duchovných cvičeniach

Katechéti počas duchovných cvičení.

NOVINKY