Katarínka prilákala napriek nepriaznivej situácii i tento rok mnohých

BRATISLAVA 22. decembra 2021 - Dobrovoľníci sa už 27. rok aj napriek nepriaznivej situácii, podieľali na záchrane a obnove kostola a kláštora sv. Kataríny. Projekt Katarínka podopierajú 4 piliere: práca, duchovno, spoločenstvo a genius loci (duch miesta). V roku 2021 sa združenie Katarínka zameralo viac na jeden z týchto pilierov, konkrétne na prácu. Vyše 200 dobrovoľníkov, vrátane 70 nových, zapojilo do prác na obnove kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, nachádzajúcom sa v obklopení Malých Karpát.

Archeologické výskumy prebiehali v dvoch sondách. V prvej sa skúmal vstup z nádvoria do kláštora, schodisko medzi podlažiami, výškové úrovne a povrchová úprava podláh medzi jednotlivými priestormi a ich prepojenie. V druhej sonde (nachádzajúcej sa v južnej záhrade) sa skúmal priebeh ohradového múru a odvodňovacích kanálov. Okrem nových stavebných poznatkov a dispozície zaniknutých priestorov sa našlo množstvo kamenných článkov z obrúb okien vyšších podlaží, keramiky, úlomky sklenených pohárov a pod. Na juhovýchodnom nároží kláštora sa konzervovali nadzemné časti murív. Premurovali a zatrávnili sa koruny múrov na ochranu pred poveternostnými podmienkami, obnovovali sa okenné a dverné záklenky.
 
Počas celého roka sa konalo mnoho podujatí, niektoré však boli kvôli pandemickej situácii online. Na jar prebehla každoročná Bielonedeľná púť streamovaná naživo z kostola Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti, kde svätú omšu slúžil duchovný otec Branislav Popelka. Na letnej verejnej akcii, ktorou bola Noc hradov a zrúcanín, sa zúčastnilo okolo 200 ľudí. Program otvorilo slávenie sv. omše a potom nasledoval koncert Ozveny minulosti, tiež barokové skladby v podaní DUO AETERNUM a návštevníci mohli zažiť sprevádzanie po osvetlenej Katarínke.
 
Sprevádzanie turistov, spojené s výstupom na vežu (za dodržania hygienických opatrení), sa konalo počas celej letnej sezóny a jarných a jesenných víkendov. Novinkou bola novosprístupnená krypta. Pribudol predajný vozíček a medzi suvenírmi katarínkovské ponožky s originálnym dizajnom.
 
„Katarínka aj vďaka štedrým návštevníkom môže fungovať naďalej. Aj v roku 2022 chce pokračovať v záchrane kláštora a možno potrebuje práve teba! Preto neváhaj, lebo už od januára sa môžeš zaregistrovať na jednu z družín a stať sa súčasťou už takmer 2000 člennej komunity. Zaži 2 týždne mimo civilizácie, odrezaný od sveta, len v obklopení prírody a v spoločnosti skvelých ľudí," informovalo občianske združenie Katarínka.
 
Ide o dobrovoľnícke združenie mladých ľudí, snažiace sa spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže už od roku 1994 o záchranu ruín kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach. Počas 25 rokov dobrovoľníckych prác sa takmer 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť 2 krypty, 8 kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu. Taktiež boli odhalené najstaršie dejiny tohto miesta, ktoré siahajú do obdobia existencie gotickej kaplnky a cintorína z 15. storočia, ktoré sa v roku 1618 zmenilo na rozsiahly františkánsky kláštor a významné pútnické miesto.
 
TO ABU informovalo občianske združenie Katarínka
 
facebook sharing button Zdieľaj
Katarínka prilákala napriek nepriaznivej situácii i tento rok mnohých

Ilustračná snímka. (Foto: OZ Katarínka)

SPRÁVY

 

NOVINKY