Kardinál Erdö putoval k Trnavskej Panne Márii

Maďarsky hovoriaci veriaci Trnavskej arcidiecézy a iných častí Slovenska sa dnes napoludnie zúčastnili tradičnej púte k Panne Márii v rámci Trnavskej novény 2012. Hlavným celebrantom svätej omše bol arcibiskup Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy a prímas Maďarska kardinál Péter Erdö. Spolu s ním koncelebrovali Mons. Ján Orosch, trnavský apoštolský administrátor "sede vacante" a viacerí kňazi z južného Slovenska.

Prímas Maďarska, kardinál Erdö predniesol v preplnenej Bazilike sv. Mikuláša homíliu o Panne Márie, Príčine našej radosti.
V nej citoval úryvok z knihy jezuitu Istvána Cseteho, ktorý v Trnave už v roku 1701, teda sedem rokov pred slzením obrazu napísal: „Ak slzy vdovy, smútiacej pre smrť svojho jediného syna, vzbudili takú pozornosť Pána Ježiša, že kvôli nim vzkriesil naimského mládenca, potom treba oveľa viac dúfať, že pre slzy Panny Márie jej Syn vypočuje naše prosby. Nech teda vie každý kresťan, že tieto slzy nepadnú do prachu, ale keď ich náš milovaný ľud, rútiaci sa do nebezpečenstva pochopí, potom budeme zachránení. Ak ich však nepochopí, slzy sa vrátia tam, odkiaľ pochádzajú“. Preto sa slziace obrazy Panny Márie vysvetľovali tak, že Boh nechce navždy zavrhnúť náš ľud, aj keď jeho viera, česť a vernosť zoslabla. Zhliadne na slzy Matky svojho Syna a nájde spôsob, aby aj z kameňov mohol vytvoriť Abrahámových synov, aby sa u nás obnovila viera a úcta k Panne Márii – povedal kardinál.
 
Na záver svätej omše biskup Orosch a kardinál Erdö odovzdali sedem ocenení „Ruža svätej Alžbety“, z toho trom konkrétnym osobám a štyrom spoločenstvám: skautingu, Máriinej légii, hnutiu Mnohodetných rodín a Spoločenstvu manželov. Toto ocenenie sa každoročne dáva tým, ktorí mimoriadnym spôsobom nasledujú čnosti svätej Alžbety Uhorskej: lásku ku chorým, opusteným, núdznym, mládeži a rodinám.
 
Po skončení slávnosti Péter kardinál Erdö v sprievode biskupa Jána Oroscha, niekoľkých kňazov z Arcibiskupského úradu, svojho sekretára a riaditeľa kancelárie navštívil katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa.
(autor: Ladislav Tóth)
 
facebook sharing button Zdieľaj
Kardinál Erdö putoval k Trnavskej Panne Márii

Predstavitelia dvoch rímskokatolíckych diecéz spolu pri Pánovom oltári

NOVINKY