Kardinál Erdő: Nikto nie je cudzí Bohu a Cirkvi

V sobotu, 12. októbra 2019 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutočnila slávnosť svätých košických mučeníkov spojená s procesiou troch relikvií – lebiek troch svätcov. Svätú omšu celebroval a homíliu predniesol ostrihomsko - budapeštiansky arcibiskup metropolita, prímas Maďarska, kardinál Péter Erdő. Na slávnosti boli prítomní aj miestny trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch; apoštolský nuncius na Slovensku, arcibiskup Giacomo Guido Ottonello a Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS.

Otec kardinál začal svoju homíliu slovami: „Prišiel som dnes s veľkou radosťou do Trnavy, pretože máme mimoriadnu príležitosť k oslave... Dnes som si priniesol so sebou aj lebku sv. Mareka Križina, ktorý bol ostrihomským kanonikom... Samozrejme je veľmi dôležité pamätať, že keď bol tento vynikajúci mučeník ostrihomským kanonikom, v meste Ostrihom panovali Turci a srdce arcidiecézy bolo práve tu, v Trnave. Minulosť teda vytvára medzi nami tak silné väzby, že nedokážeme pochopiť ani samých seba bez toho, aby sme sa vzájomne poznali a milovali.“
 
A pokračoval: „Náš osobný osud je úzko spätý s tým, aké miesto v našom živote zaujíma Boh. Cirkev je tu preto, aby nás viedla smerom k Božiemu kráľovstvu, cez vytváranie miestnych cirkví -  diecéz, jednotlivých spoločenstiev. V týchto spoločenstvách dozrievame v osobnej viere a láske. Je to mimoriadne aktuálne vo vystarnutej Európe, kde jednotlivé diecézy znova roznecujú oheň misií a evanjelizácie, volajú ľudí aby spoznali vlastnú vieru, žili sviatostným životom. Misie nás pretvárajú, aby sme posilnili naše spoločenstvá a tak sa mohli otvoriť smerom k svetu.“
 
Podľa otca kardinála „veriaci katolík je optimistom, pretože nikto nie je celkom cudzí Bohu, nikto nie je celkom cudzí Kristovi a ani Cirkvi. Tak ako to hovoria cirkevní otcovia „Anima naturaliter christiana“, človek je od svojej podstaty kresťanom. Ale musíme spolu s Jánom Pavlom II. poznamenať, že tunajší rozmer Božieho kráľovstva je nedokonalý, ak sa nepripojí ku Kristovmu kráľovstvu, ktoré je prítomné v Cirkvi a ku ktorého naplneniu dôjde na konci čias (Pavol VI., Evangelii nuntiandi 34).“
 
Na záver svojho príhovoru vysvetlil význam procesie: „Touto procesiou aj my dnes prežijeme to utrpenie, ktoré bolo charakteristické pre mučeníkov v minulosti i dnes. Zároveň budeme sláviť víťazstvo. Naši mučeníci už získali veniec svojho víťazstva. Sú pre nás príkladom a orodovníkmi, ktorí nám pomáhajú, aby sme aj my prežili, že sme všetci kresťania jedno navzájom spoločne s Kristom, a že svetu máme dávať jeho, pretože svet potrebuje Krista. Preto svet potrebuje aj nás, lebo náležíme Kristovi.“
 
Po svätej omši nasledovala procesia ulicami Trnavy so záverečným požehnaním v katedrále.
Kardinál Erdő: Nikto nie je cudzí Bohu a Cirkvi

SPRÁVY

 

NOVINKY