Kardinál Burke: Ježišovo Srdce nás učí odvahe a sebadôvere

V piatok popoludní sa otec kardinál Raymond Leo Burke stretol na Arcibiskupskom úrade s desiatkami kňazov a prihovoril sa s prednáškou na tému „Pastoračná láska ako láska Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. V úvode ho srdečne privítal a predstavil jeho životopis Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

Kardinál Burke konštatoval, citujúc sv. Jána Pavla II., že „vnútorným princípom, čnosťou, ktorá oživuje a riadi duchovný život kňaza, keďže je pripodobnený Kristovi, Hlave a Pastierovi, je pastoračná láska, ktorá je účasťou na pastoračnej láske Ježiša Krista. Je to ničím nezaslúžený dar Ducha Svätého a zároveň aj úloha i výzva na slobodnú a zodpovednú odpoveď kňaza.“
 
Podľa kardinála oddanosť Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu pomáha kňazom žiť v snúbeneckom vzťahu s božským ženíchom a poznať veľké tajomstvo jeho pastoračnej lásky. Na základe vlastnej životnej skúsenosti z rodiny popísal svoj osobný vzťah ku Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktoré bolo „referenčným bodom pre náš rodinný život. Každý z nás silno pociťoval, že Ježiš je členom našej rodiny, že žije s nami ako predĺženie svojej reálnej prítomnosti v Najsvätejšej Eucharistii, obetovanej na oltári v našom farskom kostole a po svätej omši uloženej do bohostánku.“
 
Otec kardinál zdôraznil, odvolávajúc sa na pápeža Pia XI., že forma úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je súhrnom všetkých katolíckych pobožností a teda norma poznania dokonalého života, ktorý je založený na dôkladnejšom dosiahnutí hlbokého poznania Krista Pána.
 
„Úcta k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu kňazovi pomáha vyhnúť sa zvlášť pokušeniu vnímať kňazský život ako zamestnanie, funkciu alebo profesiu v Cirkvi. Pomáha mu skôr vidieť kňazskú identitu, identitu Krista Pastiera, muža, ktorého pretvorilo tajomstvo posvätných rádov, aby bol skutočnou láskou Najsvätejšieho Ježišovho Srdca pre všetkých jeho bratov a sestry.“ Tam kňaz pochopí, že kňazská vysviacka celkom mení jeho život; že kňazská vysviacka zasväcuje každé vlákno jeho bytia Kristovi, Najvyššiemu Kňazovi.
 
Na záver sa otec kardinál vyznal, že z Ježišovho Srdca čerpal sebadôveru a odvahu učiť  a kázať aj tie veci, ktoré naša kultúra veľmi ťažko prijíma: „Modlitba pred obrazom Ježišovho Srdca ma často viedla k tomu, aby som si spytoval svedomie, či som dobre ohlasoval Kristovo Slovo.“ Táto úcta k Najsvätejšiemu Srdcu ho priviedla aj k intímnemu duchovnému putu s Pannou Máriou, Ježišovou Matkou
 
Kardinál Burke povzbudil kňazov, aby sa prežívaním kňazskej identity, pastoračnej lásky Kristovho Srdca, naučili viac a lepšie posudzovať duchovné veci podľa duchovných, nie materiálnych meradiel a videli ich pod aspektom večnosti.
Kardinál Burke: Ježišovo Srdce nás učí odvahe a sebadôvere

SPRÁVY

 

NOVINKY