Kapláni na formačnom stretnutí

Včera (26.11.2012) sa na Arcibiskupskom úrade stretli kapláni Trnavskej arcidiecézy na ďalšom z formačných stretnutí. Arcidiecéza má v súčasnosti 18 kaplánov.

Program formačného stretnutia kaplánov sa začal v neskorých popoludňajších hodinách modlitbou vešpier v Kaplnke sv. Kríža. Po nej nasledovalo neformálne stretnutie pri večeri v refektóriu Arcibiskupského úradu, po ktorej sa kapláni podelili so svojím biskupom o nové zážitky z ich pastoračnej služby vo farnostiach.
 
Po krátkej prestávke pokračovalo stretnutie prednáškou riaditeľa školského úradu dp. Jána Hallona, ktorý je zároveň zodpovedný za formáciu kňazov v Trnavskej arcidiecéze. V nej sa formátor zameral na pastoráciu mládeže v súčasnom svete.
 
Prednáška bola rozdelená na viacero podtém. Poslucháči sa mohli dozvedieť, ako bola mládež hodnotená staršími v priebehu ľudských dejín (Je zaujímavé, že pohľady starších na mládež sa vlastne opakujú a zhodujú sa s tým, čo zažívame dnes i my sami v spoločnosti.); čo hovoria o mládeži cirkevné dokumenty; aké je prostredie, v ktorom vyrastá dnešná mladá generácia. V podtéme "Akú službu potrebuje mladá generácia?" bolo budúcim duchovným otcom farností predstavených viacero možných prístupov, ktorými dokážu pritiahnuť srdcia mladých k Bohu.
 
Formačné stretnutie sa skončilo dnes ráno koncelebrovanou svätou omšou kaplánov s trnavským apoštolským administrátorom spolu s členmi arcidiecéznej kúrie v kaplnke Arcibiskupského úradu a spoločnými raňajkami.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Kapláni na formačnom stretnutí

Časť kaplánov počas formačnej prednášky

NOVINKY