K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov sú už k dispozícii materiály

BRATISLAVA 3. januára 2021 - Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sú už k dispozícii.

Slovenský preklad týchto materiálov prináša Evanjelická cirkev augsburského vyznania na SlovenskuEkumenická rada cirkví a Katolícka cirkev na Slovensku. Z anglického jazyka ich preložila Eva Guldanová.
 
„Medzinárodná skupina, ktorú na prípravu textov pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov spoločne vymenovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov (PRPJK) a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví, sa kvôli súčasnej pandemickej situácii nemohla tento rok osobne stretnúť. Musela preto pracovať na týchto textoch na diaľku. PRPJK zverila úlohu vybrať tému a pripraviť koncept materiálov na Týždeň modlitieb 2022 Rade cirkví Blízkeho východu, ktorá má sídlo v Bejrúte v Libanone. Ako tému zvolili „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2,2). V týchto ťažkých časoch, viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme svetlo, ktoré svieti v tme. A to svetlo sa podľa kresťanskej zvesti zjavilo v Ježišovi Kristovi,“ píše sa v textoch.
 
Pre najbližší Týždeň modlitieb zvolili kresťania z Blízkeho východu tému hviezdy, ktorá vyšla na východe, z viacerých dôvodov. Hoci mnohí západní kresťania slávia Vianoce, starovekejším sviatkom a stále hlavnou slávnosťou mnohých východných kresťanov je Epifánia – Zjavenie, keď sa Božia spása zjavila národom v Betleheme a pri Jordáne. Toto sústredenie sa na teofániu (Božie zjavenie) je v istom zmysle pokladom, ktorý kresťania Blízkeho východu môžu ponúknuť svojim bratom a sestrám na celom svete.
 
Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov sú už k dispozícii materiály

Ilustračná snímka. (Foto: TV LUX)

SPRÁVY

 

NOVINKY