Jubilujúci Mons. Ján Sokol: „Ja som pre kňazstvo žil“

TRNAVA 9. októbra 2023 - Pri príležitosti 90. narodenín emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave slávila 9. októbra svätá omša, pri ktorej sa jubilant zároveň poďakoval za 66 rokov kňazskej služby.

Hlavným celebrantom svätej omše bol emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol, koncelebroval apoštolský nuncius Nicola Girasoli a trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý v homílii pripomenul významné životné míľniky jubilanta.
 
„Jedna starobylá japonská múdrosť hovorí, že iba tá rodina si dokáže zachovať múdrosť a šťastie, ktorá má vo svojom strede človeka so šedivými vlasmi. Cirkev na Slovensku v tento deň ďakuje všemohúcemu Bohu za dar života muža so šedivými vlasmi - arcibiskupa Jána Sokola,“ povedal v úvode Ján Orosch.
 
Zdôraznil, že deväťdesiat rokov Jána Sokola je Božím požehnaním, ale aj svedectvom o láske Boha k stvorenému človeku a jeho kráčaním za Kristom. „Jeho kňazské pôsobenie, zavŕšené službou arcibiskupa, má v istom zmysle rozmer biblickej plnosti. Ako kňaz pôsobil na siedmich miestach,“ pripomenul Ján Orosch.
 
Pozornosť upriamil aj na to, že Ján Sokol bol po svätom Metodovi druhým rímskokatolíckym metropolitom Slovenskej cirkevnej provincie. Ján Orosch podčiarkol, že Ján Sokol sa nikdy netajil svojou vernosťou k slovenskému národu a hrdosťou na svoju vlasť. „Prvého januára 1993 Božím požehnaním v Dóme sv. Martina v Bratislave vystrojil do života Slovenskú republiku.“ Jeho pastoračná horlivosť sa prejavila v nových kostoloch i cirkevných školách. Nezabúdal ani na národnostné menšiny a Slovákov v zahraničí.
 
Apoštolský nuncius Nicola Girasoli prečítal list, ktorý pápež František adresoval Jánovi Sokolovi. „Vyslovujem vďaku všemohúcemu Bohu za jeho život vernej služby Cirkvi na Slovensku. Uisťujem o spomienke v modlitbách a od Pána zvolávam hojnosť nebeských darov,“ napísal Svätý Otec.
 
Ján Sokol v závere slávnosti v ďakovnom príhovore zdôraznil: „Ja som pre kňazstvo žil.“ Spolubratov v kňazskej a biskupskej službe Ján Sokol celý život povzbudzoval slovami: „Nedajte sa znechutiť nikým, ničím, ani sebou samým!“
 
Nielen kňazom venoval tieto slová: „Ostaňte verní Bohu, Cirkvi, národu. V našom živote sa musí zračiť nielen Kvetná nedeľa, ale aj Veľký piatok - a to vám dá silu vo všetkých problémoch a ťažkostiach.“
 
Zdroj: S láskavým dovolením Katolíckych novín: www.katolickenoviny.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Jubilujúci Mons. Ján Sokol: „Ja som pre kňazstvo žil“

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podčiarkol, že emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol sa nikdy netajil svojou vernosťou k slovenskému národu a hrdosťou na svoju vlasť. (Foto: Človek a Viera/Filip Hoško)

NOVINKY