Jozef s Máriou hľadali prístrešie i na Arcibiskupskom úrade

TRNAVA - V pondelok 23. decembra "Helenkári" (veriaci kostola sv. Heleny v Trnave) ukončili v kaplnke Arcibiskupského úradu v Trnave predvianočný deviatnik. Lukášovo evanjelium v správe o Ježišovom narodení hovorí o tom, ako Jozef s Pannou Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehema. Keďže nebolo pre nich miesta v betlehemských rodinách, museli si hľadať útulok inde. Táto udalosť podnietila vznik ľudovej adventnej pobožnosti: Kto dá prístrešie Svätej Rodine?

Pobožnosť sa obyčajne konala večer v súkromných domoch, kde sa z domu do domu prenášal obraz Svätej Rodiny hľadajúcej príbytok. Pobožnosť začínala za dverami nového príbytku spevom piesne: "Kto klope tam?". Po prijatí obrazu do nového príbytku pokračovali modlitbou radostného ruženca, nasledovali loretánske litánie, osobitné modlitby k Panne Márii, modlitby na vlastné úmysly prítomných, modlitby na úmysel sv. Otca a spevy.
 
Pri tejto pobožnosti sa vytvára živé spoločenstvo veriacich. Cieľom deviatnika je dať duchovnú náhradu za odmietnutie a urážky Svätej Rodiny, ktoré sa jej dostali a dostávajú, preukázať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej a našej Matke a pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc vyprosovaním si milostí pre duchovný zrod Ježiša, jeho lásky a pokoja v rodinách.
 
Róbert Kiss
 
facebook sharing button Zdieľaj
Jozef s Máriou hľadali prístrešie i na Arcibiskupskom úrade

Helenkári po záverečnej pobožnosti deviatnika v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža. (foto: archív ABÚ)

NOVINKY