Inštrukcia biskupa o odpustkoch v Roku viery v Trnavskej arcidiecéze

Apoštolský administrátor "sede vacante" Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch vydal na sviatok Obetovania Pána, teda 2. februára 2013, Inštrukciu o udeľovaní odpustkov v Trnavskej arcidiecéze počas Roku viery 2012 - 2013.

V nej, vychádzajúc z dekrétu Apoštolskej penitenciárie Urbis et Orbis, stanovuje miesta a dni pre získanie úplných odpustkov v Roku viery pre veriacich Trnavskej arcidiecézy.

Taktiež, opäť vychádzajúc z dekrétu Urbis et Orbis, udeľuje špeciálne právomoci kňazom, ktorí budú počas Roku viery v určených kostoloch vysluhovať sviatosť zmierenia.
 
Záver inštrukcie tvoria nariadenia a odporúčania apoštolského administrátora kňazom, aby sa tak všetkým umožnilo čo najhlbšie prežitie Roku viery a oživenie, či prehĺbenie viery u každého jedného muža alebo ženy viery.
 
S obsahom Inštrukcie o udeľovaní odpustkov v Trnavskej arcidiecéze počas Roku viery 2012 - 2013 majú kňazi čo najskôr oboznámiť veriacich a je potrebné zverejniť ju na výveskách všetkých kostolov Trnavskej arcidiecézy.
 
Inštrukciu si môžete stiahnuť kliknúc na banner ROK VIERY v sekcii Naše projekty.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Inštrukcia biskupa o odpustkoch v Roku viery v Trnavskej arcidiecéze

NOVINKY