Informácie pre novinárov

TRNAVA 27. augusta - K slávnosti prevzatia kánonického vlastnenia Trnavskej arcidiecézy novým arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom vydal Arcibiskupský úrad v Trnave nasledujúce informácie.

Informácie pre novinárov
k slávnosti prevzatia kánonického vlastnenia Trnavskej arcidiecézy
novým arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom
 
 
Prevzatie kánonického vlastnenia Trnavskej arcidiecézy
V piatok 30. augusta 2013 o 10.00 hodine sa v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave bude konať slávnosť, počas ktorej menovaný trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch prevezme kánonické vlastnenie Trnavskej arcidiecézy v zmysle predpisu Kódexu kánonického práva, podľa ktorého má vysvätený biskup prevziať kánonické vlastnenie diecézy do dvoch mesiacov od jej prijatia (porov. KKP Kán. 382 §2.).
 
Dôvod zvoleného dňa
Menovaný trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch si za deň prevzatia kánonického vlastnenia Trnavskej arcidiecézy zvolil 30. august – deň slávnosti Výročia posviacky katedrálneho Chrámu svätého Jána Krstiteľa.
 
Vymenovanie Mons. Jána Oroscha za trnavského arcibiskupa
Nového arcibiskupa pre Trnavskú arcidiecézu vymenoval pápež František 11. júla 2013. Toto menovanie bolo zverejnené tak, ako to vyžadujú predpisy Svätej Stolice, teda o 12.00 hodine pred zástupcami kléru a veriacich v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Do tohto stanoveného termínu musela byť informácia SUB SECRETO PONTIFICIO! (POD PÁPEŽSKÝM TAJOMSTVOM!). Pápež František týmto menovaním Mons. Jána Oroscha, vysväteného na biskupa ešte 2. mája 2004, povýšil z titulárneho seminského biskupa a apoštolského administrátora „sede vacante“ na trnavského arcibiskupa.
 
Uvedenie do úradu
Menovaného arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy uvedie do úradu Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bude Mons. Ján Orosch, nový trnavský arcibiskup, hlavnými koncelebrantmi budú arcibiskupi Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita a Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup – metropolita. Koncelebrovať budú i ďalší slovenskí biskupi a biskupi z okolitých krajín, ako i kňazi z Trnavskej arcidiecézy a z ostatných regiónov Slovenska.
 
S príhovormi na záver slávnostnej svätej omše vystúpia predstavitelia Cirkvi, štátnej i miestnej samosprávy a veriaci za Trnavskú arcidiecézu.
 
Časový rozvrh slávnosti
Slávnosť prevzatia kánonického vlastnenia Trnavskej arcidiecézy je rozvrhnutá nasledovne; treba však počítať aj s možnými niekoľkominútovými posunmi:
 
9.50 h. – začiatok liturgického sprievodu z budovy Marianum do katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa.
 
10.00 h. - slávnostná svätá omša, počas ktorej prevezme menovaný arcibiskup Mons. Ján Orosch kánonické vlastnenie Trnavskej arcidiecézy, čím mu bude „patriť všetka riadna, vlastná a bezprostredná moc, ktorá sa vyžaduje na vykonávanie jeho pastierskej úlohy...“ (porov. KKP Kán. 381 §1.).
Svätú omšu budú z katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa prenášať v priamom prenose Televízia Lux a Rádio Lumen.
 
12.45 h. – krátky brífing s akreditovanými zástupcami médií vo vstupnej hale Arcibiskupského úradu. Zástupcov médií úctivo žiadame, aby na brífing vstúpili cez hlavný vchod Arcibiskupského úradu z ulice Jána Hollého č.10 a boli označení akreditačným preukazom.
 
13.00 h. – recepcia pre pozvaných hostí v budove Arcibiskupského úradu.
 
Pozvaní hostia
Cirkevní hodnostári, kňazi a rehoľníci, boli na slávnosť prevzatia kánonického vlastnenia Trnavskej arcidiecézy novým arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom, pozvaní v zmysle cirkevného protokolu a rozhodnutí príslušnej cirkevnej vrchnosti.
 
Pozvaní sú i predstavitelia politického a spoločenského života a samozrejme veriaci Boží ľud ako i všetci ľudia dobrej vôle bez obmedzenia vstupu do katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Informácie pre novinárov

NOVINKY