I tento rok sa konala výročná púť k Panne Márii v Trstíne - Hájičku

TRSTÍN 29. augusta 2022 - V dňoch 12. - 15. augusta sa v Trstíne - Hájičku konala pravidelná výročná púť ku cti Sedembolestnej Panny Márie. Hoci sviatok Sedembolestnej je až v septembri, už dlhodobo sa púť koná o mesiac skôr, v čase okolo sviatku Nanebovzatia Panny Márie, aby sa predišlo duplicite s národnou púťou v neďalekom Šaštíne, kam ľudia z Trnavy a okolia putujú už niekoľko storočí a mnohí sa cestou zastavujú aj v Hájičku s kostolíkom, ktorý je najstarším s titulom Sedembolestnej na Slovensku.

Tento rok veriaci putovali v piatok 12. augusta k obrazu v horách, kde ľudia počas Druhej svetovej vojny dva týždne prežívali v lese, aby tu prečkali prechod frontu. Ako poďakovanie za záchranu života a ochranu Panny Márie umiestnili na jeden zo stromov obraz Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci, a na výročie konca Druhej svetovej vojny - v máji - sem ľudia prichádzali, aby si pripomínali históriu svojich predkov. Posledné roky bolo putovanie k obrazu zavedené ako súčasť duchovného programu púte v Hájičku, kde sa počas putovania veriaci modlia modlitbu svätého ruženca, krížovú cestu a potom sa pri obraze slávi svätá omša. Na záver je agapé, malé občerstvenie pre všetkých zúčastnených. Tento rok prišlo na uvedené miesto cez sto putujúcich.
 
V sobotu už pravidelne mávajú v Hájičku duchovnú obnovu kňazov Smolenického dekanátu, kde najprv slávia mariánske večeradlo, potom svätú omšu. Tento rok bol hlavným celebrantom a kazateľom páter Martin, predstavený komunity pavlínov zo Šaštína. Duchovnú obnovu zakončili spoločným obedom v Ambroziáne, čo je cirkevný dom pomenovaný po Mons. Ambrózovi Lazíkovi, niekdajšom trnavskom biskupovi, rodákovi z Trstína.
 
Nedeľa je už tradične spojená s mariánskou procesiou od farského kostola v Trstíne do Hájička, kde sa na križovatke veriaci z Trstína spájajú s pútnikmi z Bíňoviec, filiálky trstínskej farnosti, pričom sa spoločne modlia modlitbu svätého ruženca. Druhá skupina ľudí sa modlí túto mariánsku modlitbu priamo pri kostolíku v Hájičku. Na slávnostnú svätú omšu, ktorá je vyvrcholením púte, bývajú pozvaní hostia - biskupi či kňazi, ktorí sú hlavnými celebrantmi a zároveň slávnostnými kazateľmi. Tento rok bol pozvaný vdp. Róbert Vacula, správca farnosti Považany. Súčasťou tohtoročnej slávnosti bola aj prítomnosť relikvie blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktorú farnosť Trstín získala na Turíce tohto roku z Košickej arcidiecézy.
 
Počas púte si pripomenuli aj prvú nočnú pôstnu pešiu púť z Hájička do Šaštína v dĺžke približne 38 km, ktorá sa konala 1. apríla, dva týždne pred Veľkou nocou. Prezentácia skrze fotografie a text vypovedala o ochote ľudí obetavo a s pokorou putovať celú noc do národnej baziliky a duchovne sa spojiť s pútnikmi na Morave, ktorí už po 25. krát putovali zo Svatého Kopečka na Hostýn.
 
V pondelok 15. augusta, priamo na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, zavítal do farnosti Trstín vdp. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra vo Vysokej nad Uhom, kam putujú stovky najmä mladých ľudí, aby sa povzbudili životným príbehom blahoslavenej Anny Kolesárovej.
 
Tohtoročná púť ponúkla veriacim opäť bohatý duchovný program, kde každý mohol nájsť povzbudenie a obohatenie svojho náboženského života. Približne tisícka pútnikov, ktorá každoročne prichádza do Trstína - Hájička z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, našla dostatok podnetov na prehĺbenie svojej viery, ktorú budú vyznávať vo svojich farnostiach a prinášať ju svojim najbližším ako živé svedectvo o Bohu, viere, o tom, že v každej dobe sa dá žiť vzťah s Bohom napriek problémom a ťažkostiam, ktoré doba so sebou prináša.
 
TO ABU informoval Peter Sabol
 
facebook sharing button Zdieľaj
I tento rok sa konala výročná púť k Panne Márii v Trstíne - Hájičku

Posledné roky bolo putovanie k obrazu zavedené ako súčasť duchovného programu púte v Hájičku, kde sa počas putovania veriaci modlia modlitbu svätého ruženca, krížovú cestu a potom sa pri obraze slávi svätá omša. (Foto: Archív RKFÚ Trstín)

SPRÁVY

 

NOVINKY