Historicky prvá medzinárodná púť charít sa uskutočnila v meste Sárospatak

SÁROSPATAK (Maďarsko) 10. októbra 2022 - Historicky prvá medzinárodná púť charít sa uskutočnila v sobotu 8. októbra v maďarskom meste Sárospatak, rodisku sv. Alžbety Uhorskej. Okrem duchovného programu bola zachovaná aj tradícia oceňovania pracovníkov za ich usilovnú a dobre odvedenú prácu v jednotlivých arci/diecézach. Patrónka všetkých charitatívnych organizácií, Sv. Alžbeta, darovala núdznym chlieb a ruže, na púti sa symbolicky rozdával účastníkom posvätený chlieb.

Za vedenie Trnavskej arcidiecézy sa na medzinárodnej púti charít v Sárospataku zúčastnil trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu so svojím sekretárom vsdp. assessorom Lukášom Blažom a generálnym vikárom Mons. Róbertom Kissom. V predvečer púte sa uskutočnila prvá konferencia riaditeľov slovenských a maďarských charít, za účasti hostí z Belgicka a Ukrajiny. Cieľom stretnutia bolo nadviazať užšiu spoluprácu v rámci pomoci núdznym na Slovensku a v Maďarsku, zhodnotiť pomoc Ukrajincom a najmä pomáhať im adresne a tam kde je to možné aj spolu.
 
„Cieľom tohto stretnutia je navzájom sa inšpirovať, pomáhať si a koordinovať našu spoluprácu a pomoc tak smerom k Ukrajine, ako aj v prospech núdznych na Slovensku a v Maďarsku,“ vyjadril sa k téme diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček. Zástupcovia ukrajinskej charity sa poďakovali za pomoc, ktorej sa im od začatia vojnového konfliktu dostalo a stále dostáva, aj keď obidve charity im pomáhali aj v minulosti.
 
Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, Miroslav Dzurech, k tejto téme dopĺňa: „Vidíme množstvo príležitostí na zmysluplnú spoluprácu, veľký priestor na vzájomné obohacovanie pracovníkov aj dobrovoľníkov charity. Rovnako som rád, že sa tohto stretnutia zúčastnili aj partneri z Ukrajiny, zvlášť v tomto pre nich mimoriadne kritickom období,“ uzatvára.
 
Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že takýchto stretnutí musí byť viac. Pretože ak budeme spolupracovať, dokážeme lepšie pomôcť ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkých životných situáciách. Najbližšie napríklad vystrojením spoločných maďarsko-slovenských dodávok humanitárnej pomoci na Ukrajinu v priebehu mesiaca.
 
TO ABU informovala Katarína Havrilová/doplnené
 
facebook sharing button Zdieľaj
Historicky prvá medzinárodná púť charít sa uskutočnila v meste Sárospatak

Cieľom stretnutia bolo nadviazať užšiu spoluprácu v rámci pomoci núdznym na Slovensku a v Maďarsku, zhodnotiť pomoc Ukrajincom a najmä pomáhať im adresne a tam kde je to možné aj spolu. (Foto: fb/Spišská katolícka charita)

NOVINKY