Filiálka Ružindola - Biely Kostol dostala nový zvon sv. Jána Pavla II.

RUŽINDOL 20. apríla 2020 - Filiálna obec Biely Kostol, ktorá patrí do farnosti Ružindol v Trnavskej arcidiecéze, získala v týchto dňoch nový zvon pre svoj Kostol Krista Kráľa. Zasvätený je veľkému slovanskému pápežovi - sv. Jánovi Pavlovi II., ktorého sté výročie narodenia oslávime v máji (18. mája 2020).

Na zvone sa nachádza podobizeň pápeža, ako aj zvolanie "sv. Ján Pavol II., oroduj za nás", informoval miestny farár Peter Mikula. "Veľká vďaka patrí bohuznámej rodine, ktorá výrobu zvonu zaplatila, obci Biely Kostol, i všetkým darcom, ktorí finančne prispeli na úplnú výmenu drevenej stolice na uchytenie zvonov vo veži, nový pohon zvonov a elektrické ovládanie zvonov. Takáto udalosť sa deje približne raz za sto rokov. Sme radi, že nám Pán Boh dal túto milosť. Veríme, že zákaz slávenia verejných bohoslužieb čoskoro pominie a budeme môcť slávnostne požehnať nový zvon sv. Jána Pavla II. a poďakovať Pánu Bohu aj za opravu ďalších dvoch zvonov, ktoré sa vo veži nachádzajú," uviedol farár Peter Mikula.
 
"Veríme, že aj jeho orodovanie prispeje k rozhojneniu milostí a posilneniu života našej farnosti, ktorá mala tú česť, že ňou 11. septembra 2003 tento veľký svätec prechádzal. Vo farskom kostole v Ružindole máme pamätnú tabuľu, ktorá pripomína túto vzácnu návštevu. V Bielom Kostole bude zvoniť zvon vyprosujúci jeho orodovanie," uviedol Juraj Švec, farník tejto farnosti.
 
V najbližších dňoch budú prebiehať odborné práce na výrobe dubovej stolice na zavesenie zvonov.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
Filiálka Ružindola - Biely Kostol dostala nový zvon sv. Jána Pavla II.

Na snímke je zvon z Bieleho Kostola, zasvätený veľkému slovanskému pápežovi - sv. Jánovi Pavlovi II. (Foto: Archív RKFÚ Ružindol)

SPRÁVY

 

NOVINKY